Testiin osallistuminen ja tuloksen voimassaolo

BOAS-testi on avoin seuraaville roduille:

 • apinapinseri
 • bostoninterrieri
 • continental bulldog
 • englanninbulldoggi
 • griffonit
 • japanese chin
 • kiinanpalatsikoira
 • kingcharlesinspanieli
 • mopsi
 • norwichinterrieri
 • ranskanbulldoggi
 • shih tzu

Testiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset tunnistusmerkityt ja rokotusmääräykset täyttävät koirat.
Testiin ei saa osallistua

 • koira, jolla on hengitysvaikeuksia tai niihin viittaavia oireita
 • koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
 • sairas koira
 • narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Kävelytestejä järjestävät em. rotujen rotujärjestöt ja -yhdistykset. Yksittäisiä koiria voi myös käydä testauttamassa valvojaksi hyväksyttyjen eläinlääkärien luona. Halutessaan testauttaa koiransa, voi omistaja siis olla yhteydessä omaan rotujärjestöön tai -yhdistykseen tai suoraan valvoviin eläinlääkäreihin.

Alle kaksivuotiaalle koiralle tehty testi on voimassa vuoden. Ennen 1.1.2022 alle kaksivuotiaina testin suorittaneiden koirien ei kuitenkaan tarvitse uusia testiä.

Testin kulku ja tulos

Valvova eläinlääkäri päättää alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin. Eläinlääkäri voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin. Koira kuitenkin testataan aina omistajan vastuulla.

Testi tehdään sivun alalaidasta löytyvän BOAS-testin järjestämisohjeen mukaisesti. Testissä tutkitaan koiran syke, ruumiinlämpö ja yleistila ennen ja jälkeen rasitusosion sekä palautumisajan jälkeen. Rasitusosiossa edellytetyn matkan koira kävelee tai ravaa taluttimessa. Koiran sierainten ahtauman aste arvioidaan ja kuonon suhteellinen pituus kalloon nähden mitataan.

Rasitusosion suoritetaan 1525 asteen lämpötilassa sisä- tai ulkotiloissa. Koiraa voi kävelyttää sen omistaja tai hänen valitsemansa henkilö.

Rasitusosion tulos (hyväksytty/hylätty/keskeytetty) sekä mahdollisen keskeytyksen syy tulevat näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Jalostustietojärjestelmään kirjataan myös BOAS-aste ja keväästä 2024 alkaen sierainten ahtauman aste, rasitustestin tuloksesta riippumatta.

Hylätyn testin voi uusia kerran ja keskeytetyn testin voi uusia kaksi kertaa.

PEVISA-ohjelma ja ulkomaiset tulokset

Kennelliitto hyväksyy jalostukseen käytettäville ulkomaisille sekä tuontikoirille seuraavat ulkomaiset tulokset:

 • hollantilaiset, saksalaiset sekä muista Pohjoismaista saadut rasitustestitulokset - tulosten tulee perustua samankaltaiseen testiin kuin Suomen kävelytesti.
 • virolaiset rasitustestitulokset - testissä tulee kävelysuorituksen lisäksi olla huomioitu koiran hengitysäänet, ruumiinlämpö ja palautuminen, ja koiran tulee olla läpäissyt testi.
 • englantilaiset BOAS-tulokset - tämän BOAS-tuloksen on oltava 0, 1 tai 2; suositellaan kuitenkin vain tuloksen 0 saaneiden koirien käyttämistä jalostuksessa.

BOAS-testiin liittyvä ohjeistus

Downloadable file
BOAS-ohje
BOAS-testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan mm. osallistumisoikeudesta ja testin tuloksista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
BOAS-ohje
BOAS-testi on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan mm. osallistumisoikeudesta ja testin tuloksista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Direktiv om gradering av luftvägssyndrom hos kortnosade hundraser (BOAS-direktiv)
BOAS-testet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. Direktiven redogörs till exempel rätten att delta och resultaten av testet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Updated
Guidelines for grading Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS Guidelines)
The BOAS test is intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The instruction explains, for example, the right to participate and the results of the test. The instruction is valid as of 1 January 2023. Valid as of 1.1.2023.
Updated
Downloadable file
BOAS-testin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan erityisesti eläinlääkäreille ja testin järjestäjille tarkemmin testipaikkaan ja testin kulkuun liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymän testin järjestämisohje (BOAS-testin järjestämisohje)
Ohjeessa kerrotaan erityisesti eläinlääkäreille ja testin järjestäjille tarkemmin testipaikkaan ja testin kulkuun liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Updated
Direktiv om anordnande av luftvägssyndromtester för kortnosade hundraser (Direktiv om anordnande av BOAS-tester)
Direktiven informerar särskilt veterinärer och testarrangörer mer detaljerat om testplatsen och testförloppet. Direktiven gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Updated
Guidelines for organising walk tests
The guidelines will inform especially veterinarians and test organisers in more detail about the test location and the course of the test. Valid as of 1.1.2023.
Updated
Downloadable file
BOAS-ohjeen rotulista
Tässä listassa luetellaan rodut, jotka voivat osallistua BOAS-testiin. Listassa on myös kerrottu rotukohtaiset poikkeamat ohjeen mukaisesta enimmäisajasta ja kävelymatkasta.
Updated 18.11.2022
BOAS-ohjeen rotulista
Tässä listassa luetellaan rodut, jotka voivat osallistua BOAS-testiin. Listassa on myös kerrottu rotukohtaiset poikkeamat ohjeen mukaisesta enimmäisajasta ja kävelymatkasta.
Updated
Downloadable file
BOAS-testin järjestämisohjeen liite 1: Mallikuvat sierainten ahtauman asteista
Tämä dokumentti on liite BOAS-testin järjestämisohjeeseen. Dokumentti sisältää mallikuvat sierainten ahtauman asteista.
Updated
BOAS-tutkimuksen liite 1: Mallikuvat sierainten ahtauman asteista
Tämä dokumentti on liite BOAS-testin järjestämisohjeeseen. Dokumentti sisältää mallikuvat sierainten ahtauman asteista.
Updated
BOAS assessment, appendix 1: Example pictures of grades of nostril stenosis
This document is an appendix to Guidelines for organization of BOAS tests. This document contains example photos of the different grades of nostril stenosis.
Updated
Downloadable file
BOAS-testin järjestämisohjeen liite 2: Kliininen BOAS-luokitusohje
Tämä dokumentti on liite BOAS-testin järjestämisohjeeseen. Liitteessä ohjeistetaan, miten eläinläkääri määrittelee brakykefaalisen oireyhtymän asteen (BOAS-asteen). Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
BOAS-tutkimuksen liite 2: Kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävät luokitusohjeet
Tämä dokumentti on liite BOAS-testin järjestämisohjeeseen. Liitteessä ohjeistetaan, miten eläinläkääri määrittelee brakykefaalisen oireyhtymän asteen (BOAS-asteen). Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
BOAS assessment, appendix 2: Guidelines for grading based on a clinical examination
This document is an appendix to Guidelines for organization of BOAS tests. The document contains guidelines for veterinarians on how to define the grade of Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Valid from 1.1.2022
Updated