1. Millainen on elämäntilanteesi - onko sinusta koiranomistajaksi?

Oletko valmis hankkimaan koiranpennun? Pennun hankkiminen on iso päätös, joka muuttaa arkea monin tavoin. Ennen kuin hankit pennun, on tärkeää pohtia omaa elämäntilannettasi ja sitä, kuinka hyvin olet valmistautunut uuteen perheenjäseneen.

AJANKÄYTTÖ
Pentua ei hankita hetken mielijohteesta, sillä koira vaatii aikaa ja huolenpitoa koko sen elämän ajan. Uusi tulokas muuttaa omistajan ja perheen arkea jopa 10–15 vuodeksi eteenpäin. Lisäksi koirasta on osattava luopua, kun sen aika jossain kohti koittaa. Lapsiperheessä kannattaa muistaa, että koiran hoito on aina viime kädessä aikuisten vastuulla, vaikka lapsi koiraa kovasti haluaisikin.

Vastuullasi on varmistaa, että koira saa riittävästi virikkeitä, koulutusta ja rodulle tyypillistä toimintaa. Pentu tarvitsee erityisen paljon läsnäoloa ja aikaa, sillä suurin osa arjen asioista ja askareista on sille vielä uusia. Oletko valmis sitoutumaan pennun sosiaalistamiseen, jotta siitä kasvaa tasapainoinen ja hyvin käyttäytyvä aikuinen koira?

Onko elämäntilanteesi sellainen, että voit helposti sovittaa pennun osaksi arkeasi, vai matkusteletko tai teetkö kenties pitkiä työpäiviä? Pennun perustottelevaisuuden kouluttamiseen tulee varata tarpeeksi aikaa. Treenien lomassa pentu tarvitsee myös riittävästi lepoa, leikkiä ja ulkoilua. On myös hyvä miettiä, sopiiko sinulle ylipäätään pentukoira vai voisitko harkita aikuista kodinvaihtajaa? 

ASUMINEN
Koiran hyvinvointi riippuu myös ympäristöstä, jossa se elää. Kodista, jonne pentu saapuu, on tehtävä koiraystävällinen: siellä tulee olla riittävästi tilaa temmeltää, ja kaikki koiralle haitalliset asiat tulee poistaa sen ympäristöstä. Lisäksi on tärkeää, että kodin lähistöllä on turvallisia alueita, kuten metsää tai koirapuistoja, joissa voit harjoitella pennun kanssa ulkoilua ja esimerkiksi luoksetuloa. Kun pennun kierrokset nousevat, parasta on, jos se voi purkaa energiaansa valvotusti ja turvallisesti. Pohdi myös, ovatko mahdolliset perheenjäsenesi koiramyönteisiä – pennun saapuminen taloon on yhteinen asia.

TALOUDELLINEN TILANNE
Pennun hankkiminen ja koiran omistaminen on taloudellinen sitoumus. Pohdi resurssejasi: onko sinulla varaa pennun hankintahinnan lisäksi kattaa myös muut kustannukset, kuten eläinlääkärikulut, ruoka, vakuutukset, tarvikkeet ja mahdolliset koulutuskurssit? Jos sattuu jotakin yllättävää, kuinka varaudut menoihin, joita pennun sairastumisesta tai erikoishoidosta voi tulla?

ELÄMÄNTILANNE - MITÄ JOS SE MUUTTUU?
Pohdi valmiiksi, miten toimia tilanteessa, jos elämäntilanteesi muuttuu ja koiranpito hankaloituu. Koirat tuovat iloa ja rakkautta, mutta vaativat vastuuta: voitko muokata tilannettasi niin, että voit tarjota koirallesi edelleen parhaan mahdollisen hoidon vai onko koiran hyvinvoinnin kannalta järkevämpää luovuttaa se uudelle omistajalle, joka on paremmassa tilanteessa?

Koiranpennun kasassa

2. Koira ei ole lelu, vaan elävä eläin tarpeineen – omistajuus tuo mukanaan vastuuta.

Pennun hankkiminen on enemmän kuin uuden lemmikin kotiin tuominen – se on sitoutumista elävään eläimeen, joka tarvitsee huolenpitoa. Koira ei ole lelu, vaan perheenjäsen, jolla on tarpeensa.

Koiran perustarpeisiin kuuluvat ravinto, liikunta, lepo ja terveydenhoito. Pennun ruokinnassa tulee huomioida sen erityistarpeet, kuten tiheämmät ruokintavälit, jotka vastaavat sen ikää, kokoa ja aktiivisuustasoa. Ruoan tulee olla pennun kehitystä tukevaa ja laadukasta. Pennun kanssa tulee liikkua päivittäin. Aikuista koiraa tulee ulkoiluttaa vähintään kolmesti päivässä. Eri rodut tarvitsevat myös erityyppistä liikuntaa, joten tutustu rotujen tarpeisiin.

Pennun terveydenhoito alkaa jo kasvattajan luona, ja omistajan tulee jatkaa sitä. Pentua tulee käyttää säännöllisesti eläinlääkärissä rokotuksissa. Jotta perushoitotoimenpiteet sujuvat sulavasti aikuisiällä, tulee niiden harjoittelu aloittaa pennun kanssa ajoissa: totuta se hampaiden, korvien ja turkin hoitoon, pesuun ja kynsien leikkaamiseen.

Koiran tarpeita ovat niin ikään yhteinen tekeminen, läheisyys ja huolenpito: vahvista yhteistä sidettänne puuhaamalla pennun kanssa esimerkiksi yhteisten koulutushetkien parissa. Sisäsiisteys ja peruskäskyt ovat tärkeitä oppia varhain, jotta pentu oppii käyttäytymään oikein. Koulutuksessa on muistettava pennun rohkaiseminen ja positiivisen vahvistamisen keinot. Pennun kasvua ja sopeutumista uusiin asioihin sekä ympäristöihin tukee hyvä sosiaalistaminen. Se tarkoittaa, että pentu saa positiivisia kokemuksia eri ihmisten, eläinten ja ympäristöjen kanssa. Sosiaalistamiseen kannattaa varata aikaa ja sen eteen nähdä vaivaa.

Aivan kuten ihmiset, ovat koiratkin yksilöitä. Yleisten tarpeiden lisäksi kannattaa muistaa pennun yksilölliset tarpeet. Jokaisella koirarodulla on myös omat erityispiirteensä esimerkiksi rodunomaisen luonteen ja aktiivisuuden osalta. Perehdy etukäteen pennun rotuun, jotta voit tarjota sille hyvät eväät elämään.
 

Kaipaatko lisätietoa? Tutustu näihin:

- Kennelliiton Hankikoira.fi -sivusto
- Iloinen pentu-opas
 

3. Ulkonäkö ei ole tärkeintä - terveys ja luonne ovat ykkösasiat!

Pennun hankinnassa ulkonäön ei tule olla ainut kriteeri, sillä koiran terveys ja hyvinvointi on todella tärkeää huomioida.

Pentu hyppäämässä

Eri roduilla on alttiuksia erilaisille sairauksille, joihin tulee perehtyä. Rotua valitessa kannattaakin tutustua sen mahdollisiin terveysongelmiin. Entäpä elinympäristö? Jotkut rodut sopivat paremmin tietynlaisiin elinympäristöihin, esimerkiksi isokokoiset koirat eivät välttämättä sovellu pieneen kaupunkiasuntoon. Lisäksi ympäristön tulee tukea koiran laji- ja rotutyypillisen toiminnan toteuttamista.

Koiran luonne ja temperamentti ovat huomionarvoisia asioita pohdittavaksi. Valitse rotu, joka sopii elämäntilanteeseesi ja tulevaisuudensuunnitelmiisi. Rotua valitessa kannattaakin miettiä, millaista arkea haluat koiran kanssa elää: onko suunnitelmissa perus perhekoira vai kenties aktiivisempi harrastuskaveri? Jos pentu on tulossa perheeseen, kannattaa miettiä, millainen luonne sopii parhaiten osaksi yhteistä laumaa.

Koiran alkuperän tunteminen on tärkeää, jotta sen ominaisuuksista tai mahdollisista sairauksista voi olla tietoinen. Kun olet valinnut rodun, osta pentu vastuulliselta kasvattajalta, joka on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen, ja joka huolehtii kasvattamiensa koirien terveydestä. Kasvattajalta tulee myös saada tietoa vanhempien luonteesta ja terveydestä: voit kysyä kasvattajalta koiran vanhempien terveystarkastuksista ja mahdollisista luonnekuvauksista. Pennun taustoihin kannattaa myös perehtyä itse - hyväluonteisten ja terveydeltään jalostukseen soveltuvien vanhempien pennuilla on parhaat eväät hyvään elämään. Tietoa löydät esimerkiksi rotuyhdistysten ja -järjestöjen pentuneuvonnasta, Kennelliiton verkkosivuilta ja Koiranet-jalostustietojärjestelmästä, josta voit tarkastella Kennelliitossa rekisteröidyille koirille tehtyjä terveystutkimuksia ja mahdollisia luonnekuvauksia.
 

Kaipaatko lisätietoa? Tutustu näihin:

- Koiran hankkiminen (Kennelliitto.fi)
- Koiran omistaminen (Kennelliitto.fi)


4. Skarppina tietotulvassa – etsi luotettavaa tietoa koiranhankintasi tueksi.

Luotettavan tiedon hankkiminen on onnistuneen koiranhankinnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Perehtyminen eri rotuihin, kasvattajiin ja terveysasioihin palkitsee sekä sinut että pentusi.

Tutustu ensin eri koirarotuihin ja niiden ominaisuuksiin, käyttötarkoituksiin sekä rotujen terveystilanteisiin. Rodun valinnassa on näiden lisäksi mietittävä sen sopivuutta sekä elämäntilanteeseesi että odotuksiisi. Hyödynnä tiedonhankinnassa luotettavia lähteitä. Voit hankkia tietoa roduista Kennelliiton jäsenyhdistyksiltä, rotuyhdistyksiltä ja -järjestöiltä. Hyvä idea on myös tutustua rodun edustajaan etukäteen tai mennä katsotaan rodun koiria esimerkiksi koiranäyttelyyn. Koira-alan asiantuntijoiden kirjoittamat kirjat ovat hyviä oppaita, joista voi opetella asioita pennun hoitoon ja koulutukseen liittyen. Lisäksi Kennelliiton podcastit tarjoavat tietoa hyvästä elämästä koiran kanssa.

Tietoa koirista ja pennun hankinnasta on saatavilla paljon. Pysy skarppina ja muista tiedonhaussasi kriittisyys! Tarkista tietojen oikeellisuus ja käytä aina vain luotettavia lähteitä tietosi kartuttamiseen. Älä osta pentua pelkän verkkomyynti-ilmoituksen pohjalta, vaan käy aina katsomassa pentuja paikan päällä ja varmista, että näet myös pentueen emän ja mahdollisesti myös muita sukulaisia.
 

Kaipaatko lisätietoa? Tutustu näihin:

- Kennelliiton KoiraNet-jalostusjärjestelmä
- Hyvää elämää koiran kanssa -podcast
 

Kultaisennoutajan pentu katsoo kameraan

5. Tee vastuullinen valinta – hanki koira turvallisesti luotettavalta toimijalta.

Pentu tulee aina hankkia luotettavalta ja vastuulliselta toimijalta, joka asettaa koirien terveyden ja hyvinvoinnin etusijalle.

Kun olet valinnut sopivan rodun, löytänyt kasvattajan ja pentue on syntynyt, on siis vielä muutamia askeleita tehtäväksi ennen pennun kotiin saapumista. Käy kasvattajan luona paikan päällä tapaamassa pentuja. Hyvä kasvattaja antaa sinulle mahdollisuuden nähdä missä ja miten pennut elävät, ja esittelee pentujen emän. Hän on myös valmis vastaamaan kysymyksiisi.

Varmista, että myytävänä oleva pentu on rekisteröity. Pelkkä koiran rekisteröinti Ruokavirastoon ei vielä takaa sitä, että koiran alkuperä on riittävän hyvin tiedossa. Vastuullinen kasvattaja tekee ostajan kanssa myös kirjallisen sopimuksen sekä auttaa ja neuvoo pentuelämän ensivaiheissa. Parhaimmillaan kasvattaja on pennunostajan tukena koko koiran elämän ajan. Molemminpuolinen vastuullisuus antaa siis turvaa. Ostamalla pennun vastuulliselta kasvattajalta voit myös varmistua siitä, ettei pentu ole pentutehtailun tulos. Tukemalla pentutehtailua tulee samalla tukeneeksi eläinten huonoa kohtelua ja epäeettistä toimintaa. Älä toimi näin!

Pennun hankkiminen on iso päätös, joka vaatii sekä ostajalta että kasvattajalta vastuullisuutta. Älä anna houkutusten viedä harhaan, vaan varmista, että hankit koirasi luotettavalta toimijalta, joka panostaa koirien terveyteen ja hyvinvointiin. Näin saat uuden perheenjäsenesi kanssa parhaan mahdollisen alun yhteiselle elämällenne.


Kaipaatko lisätietoa? Tutustu näihin:

- Älä tue pentutehtailua (Kennelliitto.fi)

Kultaisennoutajan pentu istuu