Kennelpiirit voivat järjestää ylimääräisen tukinäyttelyn joko 2022 tai 2023. Näyttelyt on anottava viimeistään huhtikuun loppuun 2021 mennessä.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 5.2.2021, että kennelpiireille annetaan näyttelyiden järjestämisohjeesta poiketen mahdollisuus järjestää ylimääräinen kansallinen kaikkien rotujen näyttely joko vuonna 2022 tai 2023.

Ylimääräinen kansallinen kaikkien rotujen näyttely tulee järjestää jonkin toisen ko. alueella myönnetyn näyttelyn yhteydessä esimerkiksi perjantaina. Tukinäyttely voidaan järjestää joko KV-, NORD-, kansallisen kaikkien rotujen tai ryhmänäyttelyn kanssa samana ajankohtana.

Hallitus valtuutti näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan työvaliokunnan hyväksymään tukinäyttelyt vuosille 2022 ja 2023. Kennelliiton toimisto huolehtii käytännön toimenpiteistä.

 

Lisätiedot

NU-toimikunta@kennelliitto.fi