Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 25.11.2022 että tuomarit, jotka ovat varmuudella arvostelleet Venäjällä tai Valko-Venäjällä 24.2.2022 jälkeen, eivät voi arvostella virallisissa kokeissa, kilpailuissa, testeissä tai näyttelyissä Suomessa toistaiseksi. Vastaavanlaisen päätöksen ovat tehneet myös Ruotsin ja Tanskan kennelliitot.

Kennelliitto tulee laatimaan asiasta tarkemmat toimintaohjeet näyttelytoimikunnalle sekä kokeiden, kilpailuiden ja testien järjestäjille.

Kennelliiton hallituksen kaikki aiemmat päätökset toimenpiteistä Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi voi lukea täältä.


Lisätiedot:

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0220

Koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä-sihteeri
Hannu Liedes
hannu.liedes@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0287