Finska Kennelklubbens styrelse beslutade på sitt möte 25.11.2022 att domare som bevisligen bedömt i Ryssland eller Belarus efter 24.2.2022 får tills vidare inte bedöma på officiella prov, tävlingar, tester eller utställningar i Finland. Motsvarande beslut har tagits också av Svenska Kennelklubben och Dansk Kennel Klub.

Finska Kennelklubben kommer att utarbeta närmare direktiv för utställningsbestyrelser samt arrangörer av prov, tävlingar och tester angående frågan.

Du hittar Kennelklubbens styrelses samtliga tidigare beslut om åtgärder pga. kriget som pågår i Ukraina här (på finska).

För mera information:

Utställnings- och domarkommitténs föredragande och sekreterare
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0220

Prov- och tävlingskommitténs föredragande och sekreterare
Hannu Liedes
hannu.liedes@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0287