”Ei jalostukseen” -merkintä

Uuden koirarekisteriohjeen voimaan tulon myötä pysyvään jalostuskieltoon asetetaan koira, jolla on asteikon huonoin tulos seuraavissa terveystutkimuksissa: kyynärniveldysplasia, lonkkaniveldysplasia, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi. Jalostuskieltoon asetetaan myös koirat, jotka on ilmoitettu operoiduiksi em. sairauksien vuoksi. Kieltoon asettaminen koskee myös koiria, jotka ovat saaneet tulokset tai ne on merkitty operoiduiksi vuosien 2013–2022 aikana. Jalostuskiellon syy ja ”Ei jalostukseen” -merkintä näkyvät julkisesti koiran tiedoissa jalostustietojärjestelmässä.

Koirat, jotka on rekisteröity aiemmin EJ-rekisteriin, pysyvät EJ-rekisterissä. Jalostustietojärjestelmässä näiden koirien tietoihin tulee lisäksi ”Ei jalostukseen” -merkintä.

Muutoksia värimerkintöihin

Värien osalta tehdään myös päivityksiä järjestelmiin. Jatkossa rotumääritelmästä poikkeavat värit merkitään jalostustietojärjestelmään ja rekisteritodistukseen maininnalla ”Ei rotumääritelmän mukainen väri”. Jos rotujen värivaihtoehdoissa on korjattavaa, voivat rotujärjestöt ja -yhdistykset olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi.

Jalostukseen käytettävän ulkomaisen koiran tietojen ilmoittaminen

Kasvattaja voi ilmoittaa pentueen vanhempana olevan ulkomaisen koiran tiedot etukäteen Kennelliittoon Omakoira-palvelun kautta, jolloin koira on valmiina järjestelmässä pentueilmoituksen tekoa varten. Tiedot tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, jotta ne ehditään käsitellä ennen pentueilmoituksen aloittamista.

 

Lisätietoja:
jalostusposti@kennelliitto.fi