Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 5.10.2023, että Kennelliiton Lääkeohjeeseen lisätään lääkevalmiste Caniphedrin (vaikuttava aine efedrinihydrokloridi) 7 vrk varoajalla.

Koirien virtsankarkailuun on tullut markkinoille uusi lääkevalmiste Caniphedrin, joka on steriloidun narttukoiran virtsankarkailuun rekisteröity lääke, jonka vaikuttava aine on efedrinihydrokloridi. Toisin kuin fenyylipropanoliamiinilla, efedriinillä on piristävä vaikutus. Efedriini metaboloituu pääasiallisesti norefedriiniksi (=fenyylipropanoliamiini). Puoliintumisaika on 3–6 tuntia ja pääasiallinen erittymisreitti on munuaisten kautta virtsaan.

Lisätietoa löytyy täältä.