Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.5.2023 uudet ulkomuototuomarikoulutuksen koulutuslinjaukset. Koulutuslinjauksissa otetaan kantaa muun muassa kotimaisten rotujen laajennusoikeuksiin ja edistetään pohjoismaisten ulkomuototuomarikoulutusten yhtenäistämistä.

Ulkomuototuomarikoulutuksen yleisiä tavoitteita valmisteleva työryhmä työskenteli Kimmo Mustosen johdolla koulutuslinjausten parissa kevään 2023 ajan. Koulutuslinjausten keskeisenä tavoitteena on edistää laadukasta ja tasa-arvoista ulkomuototuomarikoulutusta Suomessa. Työryhmään kuuluivat Maija Lehtonen, Vesa Lehtonen, Leila Stenlund sekä asiantuntija Tuula Laitinen. Työryhmän sihteerinä toimi Kennelliiton koulutusasiantuntija Laura Tunkkari.

Ulkomuototuomarikoulutuksen koulutuslinjauksissa tarkennetaan muun muassa arvosteluoikeuksien laajentamista. Tarkastelun kohteina ovat uusiin roturyhmiin laajentaminen, yksittäisten roturyhmien täydennyskoulutus, kaikkien rotujen ulkomuototuomariksi laajentaminen, kotimaisten rotujen laajennusoikeudet sekä ehdotus näyttöoikeuskriteereiden päivittämisestä. Keskeistä on säilyttää suomalaisen ulkomuototuomarikoulutuksen korkealaatuisuus ja lisätä tasa-arvoisia kouluttautumismahdollisuuksia kaikille ulkomuototuomareille.

- Suomalainen ulkomuototuomarikoulutus on ollut laadukasta ja arvostettua. Näin sen tulee olla jatkossakin. Tavoitteena on yhtenäistää ulkomuototuomarikoulutusta ja tuoda siihen yhä enemmän esimerkiksi digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, kertoo työryhmän puheenjohtaja Kimmo Mustonen.

Suomalaisen ulkomuototuomarikoulutuksen kehittämisen kanssa on aloitettu samaan aikaan Pohjoismaiden kennelunionissa (PKU) selvitys pohjoismaisten ulkomuototuomarikoulutusten yhtenäistämisestä. PKU:n työryhmän tarkoituksena on selvittää ulkomuototuomarikoulutuksen sääntöjä, ohjeita ja käytänteitä sekä vaikuttaa FCI:n ulkomuototuomarikoulutuksen sääntöihin ja ohjeisiin.

 

Lisätiedot:

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi
puh. 0400 914 423