Kennelliiton valtuusto hyväksyi viime vuonna liiton strategiset linjaukset vuosille 2022-2026. Linjaukset on nyt kiteytetty verkkojulkaisuun.

Strategisten linjausten pohjalla on edelleen visio Hyvää elämää koiran kanssa – Tänään ja tulevaisuudessa. Strategiakauden arvot ovat asiantuntevuus, avoimuus ja aktiivinen vastuullisuus.

Strategiatyön pohjaksi on koottu muutaman viimeisen vuoden aikana laajalti tutkittua tietoa ja tehty erilaisia selvityksiä sekä kyselyitä jäsenistölle, suurelle yleisölle, sidosryhmille ja päättäjille.

Strategiakauden ohjelmaan on kirjattu, että Kennelliitto tunnistaa ja reagoi toimintaympäristössään tapahtuneisiin ja tapahtuviin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin koiran elämään.

Kennelliiton tavoitteena on olla uusiutuva toimija, aktiivinen vaikuttaja sekä tarjota jäsenilleen mielekästä, houkuttelevaa harrastamista. Tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään voimavaroja, vaikuttamista ja harrastamista.

Teemavuodet tukevat strategian toteutumista eri painopistealueilla. Vuoden 2022 teemana on Kohtaamiset ja vuoden 2023 teemana Koira kansalaisena.