Kennelliiton hallitus on nimittänyt VTM Tom Kankkosen Kennelliiton järjestöosaston päälliköksi 27.5. alkaen. Hän siirtyy Kennelliittoon Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävästä. Hän on toiminut aiemmin myös eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalan järjestö Folkhälsanissa.

Kennelliiton järjestöosasto avustaa liiton hallituksen alaisia toimikuntia koiraharrastuksiin sekä koirien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän päätöksenteon valmistelussa ja toteuttamisessa liiton strategian mukaisesti. Järjestöosaston päällikön tärkeä tehtävä on myös kehittää yhteistyötä Kennelliiton eri toimijoiden, rotujärjestöjen ja koiraharrastusyhdistysten sekä ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa.

Vahva järjestötyön tausta tukee uutta tehtävää Kennelliitossa

Tom Kankkonen on toiminut pitkään sosiaali- ja terveysalalla yleishyödyllisissä järjestöissä johtotehtävissä vastaten sekä järjestötoiminnasta että palvelutuotannosta. Vastuualueina ovat olleet sekä strategisten päämäärien toteutuminen että operatiivisen toiminnan tuloksellisuus, tehokkuus ja laatu. Tehtävien ydinalueita ovat olleet asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö, henkilöstö- ja taloushallinto, viestintä ja myynti sekä kiinteistöhallinto.

Tällä hetkellä hän toimii Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksen toiminnanjohtajana vastaten yli 350 ikäihmisen asumis- ja hoivapalveluista sekä 70 sosiaalialan ammattilaisen työarjesta. Hän on toiminut aiemmin Folkhälsanin palvelutuotannossa johtoryhmässä, viimeksi kehitysjohtajana, jolloin vastuualueina olivat kehitystoiminta ja henkilöstöasiat sekä tukitoiminnot.

- Mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa tutun toimialan ja koiraharrastuskentän toimintaan ja kehitykseen herätti mielenkiintoni, kertoo Tom.

- Tehtävässä koen voivani hyödyntää kennel- ja järjestötoiminnan tuntemukseni yhdistettynä johtamis- ja esimieskokemukseeni.

Tom uskoo, että Kennelliiton perinteet asiantuntija- ja palveluorganisaationa sekä monisyisen harrastus- ja toimintakentän kattojärjestönä luovat vahvan pohjan kehittää toimintaa ja tehdä yhteistyötä harrastuksen ja koirien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tom Kankkonen

Koiraharrastus on tuttua

- Monipuolinen harrastus ja kasvatustoiminta on kuulunut perheeseemme jo 1950-luvulta alkaen ja muovannut aktiivisen arjen koirien parissa, saksanpaimenkoiria harrastava Tom kertoo. Harjoitukset omien koirien kanssa tukevat mukavasti myös oman fyysisen kunnon ylläpitämistä.

Tom pitää yhdistystoimintaa monella tavoin mielekkäänä. Hän on toiminut Saksanpaimenkoira-liitossa muun muassa johtokunnan jäsenenä, jalostustoimikunnan ja tuomarineuvoston puheenjohtajana sekä jäsenlehden päätoimittajana.

- Toiminta koirien kanssa on antanut ystävyyssuhteita niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tuomaritehtävätkin ovat vieneet mielenkiintoisiin kaukomaihin aivan saman harrastuksen piiriin.

Lisätiedot

Markku Mähönen
Toiminnanjohtaja, Suomen Kennelliitto
markku.mahonen@kennelliitto.fi
puh. 09 887 300