Kennelliiton terveystutkimuslähetteiden voimassaoloaikaa on päätetty pidentää kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Voimassaoloajan muutos tuli voimaan 7.12.2022, ja se vaikuttaa tämän päivämäärän jälkeen tilattuihin lähetteisiin. Tieto tilattavan lähetteen voimassaoloajasta näkyy tilaushetkellä lähetteen sopimustekstissä.

 

Lisätiedot:
terveystulokset@kennelliitto.fi