Kennelklubben har beslutat att förlänga giltighetstiden av remisser till Kennelklubbens hälsoundersökningar från sex månader till 12 månader. Ändringen av giltighetstiden trädde i kraft 7.12.2022 och påverkar remisser som beställts efter detta datum. Uppgift om giltighetstiden för remissen som beställs visas i avtalstexten när beställning görs.


För mera information:
terveystulokset@kennelliitto.fi