Verkkosivuillamme on julkaistu FT, kehitysbiologian dosentti Kirsi Sainion ja MMT, jalostusagronomi Katariina Mäen laatima artikkeli joulukuun alussa julkaistusta kansainvälisestä englanninbulldoggien, ranskanbulldoggien ja bostoninterriereiden DVL2-geenin mutaatiota eli geenimuutosta koskevasta tutkimuksesta.

Englanninbulldoggeilla, ranskanbulldoggeilla ja bostoninterriereillä on tunnistettu mutaatio, joka saa aikaan näiden rotujen tyypillisen ilmiasun. Kyseessä on samankaltainen ilmiasu kuin ihmisillä erittäin harvinaisena esiintyvässä Robinowin oireyhtymässä. Löydöksen julkaisi yhdysvaltalainen tutkimusryhmä, jonka tarkoituksena oli selvittää korkkiruuvihännän geneettistä taustaa.

Tutkimusryhmä kartoitti sadan koiran koko perimän. Koirat edustivat yhteensä 21 eri rotua. Muilla roduilla nyt tunnistettua mutaatiota ei todettu. Tutkituilla kolmella rodulla on risteytysten kautta yhteinen kehityshistoria, ja alkuperäinen mutaatio on tapahtunut kauan aikaa sitten.

Kennelliitto on ollut tutkimuksesta ja sen tuloksista yhteydessä englanninbulldoggien, ranskanbulldoggien ja bostoninterriereiden rotuyhdistyksiin. Yhteistyössä rotuyhdistysten kanssa selvitetään tulevaisuuden toimenpiteitä. Kennelliitto tuo asian esille myös Pohjoismaiden Kennelunioni PKU:ssa ja kansainvälisen kennelunioni FCI:n piirissä tehtävässä yhteistyössä.

Lue artikkeli täältä.

Tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia löytyy täältä.