Oikeutta Eläimille on julkaissut tänään luolakoirien taipumuskokeista Vihdissä ja Mynämäellä kuvattuja videoita. Suomen Kennelliitto selvittää videoilla kuvatut tapahtumat, ja tulee puuttumaan todettuihin sääntörikkomuksiin.

- Olen erittäin pahoillani siitä, että koiraharrastajien joukosta löytyy yhä henkilöitä, jotka eivät ymmärrä, mitä eläinten hyvinvointi tai kunnioittava kohtelu tarkoittavat. Nämä tapahtumat tulee selvittää perusteellisesti ja määrätä tämän pohjalta seuraamukset, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

- Olemme olleet yhteydessä Oikeutta eläimille -järjestöön ja aloittaneet videoilla kuvattujen tapahtumien selvittämisen. Emme hyväksy missään koe- tai harjoitustoiminnassa minkäänlaista koiriin tai kohde-eläimiin kohdistuvaa, eläinsuojelulain vastaista tai Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden vastaista kohtelua, painottaa Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Jukka Immonen.

Selvitystyö tehdään koe- ja kilpailutoimikunnassa mahdollisimman nopealla aikataululla. Toimikunta voi viedä asian edelleen Kennelliiton hallitukselle, ja hallitus edelleen Kennelliiton eettisen lautakunnan käsittelyyn. Kun Kennelliiton hallitus ilmoittaa asian eettiselle lautakunnalle, se voi myös määrätä asianomaisille väliaikaisen lisäseuraamuksen siihen asti, kunnes asia on ratkaistu eettisessä lautakunnassa. Kennelliiton hallitus voi myös keskeyttää lajin koe- ja kilpailutoiminnan, jos sen piirissä havaitaan eläintensuojelulain tai Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden vastaista toimintaa.

Luolakoirien taipumuskokeessa ei saa syntyä kontaktia koiran ja ketun välille

Luolakoirien taipumuskokeet käydään keinoluolissa. Kohde-eläiminä käytetään tarhakettuja, joiden pito on tarkoin säänneltyä. Sääntöjen mukaan luolakoirien taipumuskokeissa ja -harjoituksissa on ehdottomasti huomioitava eläinsuojelulliset seikat. Kontaktia koiran ja ketun välillä ei saa päästää syntymään. Koe tai harjoitus on keskeytettävä, jos epäillään, että koiran tai ketun kunto tai terveys ei salli kokeen tai harjoituksen jatkamista. Taipumuskokeiden tarkoitus ei ole aiheuttaa videolla nähtyjä tilanteita koirille tai kohde-eläimille.

Luolakoiria käytetään pienpetojen metsästyksessä

Luolakoirien taipumuskokeessa arvioidaan koiran soveltuvuutta ja halua työskennellä luolakoirille ominaisissa tehtävissä. Taipumuskoe antaa tietoa koiranjalostuksen tueksi ja koiran soveltuvuudesta varsinaiseen luolametsästykseen. Luolakoiratoiminnalla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiselle, sillä koirien avulla metsästetään myös vieraslajeja, kuten supikoiria ja minkkejä. Nämä pienpedot tuhoavat lintujen pesiä ja saalistavat emolintuja. Myös muun muassa matelijat ja sammakkoeläimet hyötyvät vieraspetojen poistosta.

 

Lisätiedot

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Jukka Immonen
jukka.immonen@kennelliitto.fi
puh. 040 836 9960

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682