Kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n uudet linjaukset roturisteytysprojekteista ovat herättäneet kysymyksiä roturisteysprojektien tulevaisuudesta. Suomen Kennelliiton näkemys on, että roturisteytysprojektit ovat tarpeellisia, ja niitä voidaan toteuttaa edelleen Kennelliiton hyväksymien sääntöjen puitteissa.

FCI on linjannut yleiskokouksessaan 21.8.2023, että roturisteytyksen kohteena olevan rodun kotimaalta on pyydettävä hyväksyntä risteytykselle. Päätöksessä ei ole tarkemmin avattu sitä, minkä tahon on pyydettävä hyväksyntä miltä taholta.

Suomen Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 4.5.2023 uuden roturisteytysohjeen ja projektisuunnitelman, jotka tulivat voimaan välittömästi. Samalla perustettiin FCI:n ulkopuolinen roturisteytysrekisteri, johon uusista risteytysprojekteista syntyvät koirat rekisteröidään.

Samassa kokouksessa Kennelliiton hallitus hyväksyi cavalier kingcharlesinspanielin roturisteytysprojektin ja ranskanbulldoggin roturisteytysprojektin. Näissä projekteissa syntyneet jälkeläiset ja tulevien uusien roturisteytysprojektien jälkeläiset tullaan rekisteröimään uuteen roturisteytysrekisteriin.

Suomen Kennelliiton näkemys on, että FCI:n linjaus ei koske jo hyväksyttyjä roturisteytysprojekteja, eikä projekteja, joissa jälkeläiset rekisteröidään FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin. Rodun kotimaan kanta tullaan kuitenkin jatkossakin pyytämään roturisteytysprojekteille.

Roturisteytykset ovat eläinten hyvinvointilain hengen mukaisia

Cavalier kingcharlesinspanielin ja ranskanbulldoggin roturisteytysprojektit ovat Kennelliiton yleisen jalostusstrategian ja 1.1.2024 voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain hengen mukaisia. Molemmissa roduissa on vakavia terveysongelmia, joita yritetään nyt karsia myös roturisteytysprojektien avulla. Roturisteytys ei kuitenkaan ole koskaan ensisijainen keino puuttua rodun ongelmiin.

Roturisteytys on kahden eri rodun tai rotupopulaatiota edustavan koiran luvanvarainen parittaminen. Parituskumppaneista toisen tulee olla sitä rotua, johon roturisteytysjälkeläiset rekisteröidään. Risteytysohjelma on ensisijaisesti tarkoitettu roduille, joissa ei ole tarpeeksi perinnöllistä vaihtelua tärkeiden, koiran hyvinvointiin vaikuttavien ominaisuuksien jalostamiseksi. Myös muita, Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa mainittuja perusteita voidaan käyttää.

Roturisteytysprojektien F2-F4-sukupolven koirat voidaan rekisteröidä Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätöksellä ER-rekisteriin (erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja) erillisen anomuksen perusteella. F5-sukupolvesta alkaen risteytysjälkeläiset voidaan rekisteröidä suoraan FI-rekisteriin (rotukoirien kantakirjarekisteri).

Kuva: Jenni Rannikko
Kuvassa cavalier kingcharlesinspanielin ja beaglen roturisteytyspentue.

 

Lisätiedot

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431

jalostusposti@kennelliitto.fi