Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 4.5.2023 Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan alaisen roturisteytystyöryhmän valmisteleman päivitetyn roturisteytysohjeen ja projektisuunnitelman. Päivityksessä on pyritty selkeyttämään ohjeita. Uudet ohjeet tulivat voimaan välittömästi.

Roturisteytys on kahden eri rodun tai rotupopulaatiota edustavan koiran luvanvarainen parittaminen. Parituskumppaneista toisen tulee olla sitä rotua mihin roturisteytysjälkeläiset rekisteröidään.

Risteytysohjelma on ensisijaisesti tarkoitettu roduille, joissa ei ole tarpeeksi perinnöllistä vaihtelua tärkeiden, koiran hyvinvointiin vaikuttavien ominaisuuksien jalostamiseksi. Myös muita, Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa mainittuja perusteita voidaan käyttää.

Roturisteytysohjelman hakeminen ja hyväksyminen

Jalostustieteellinen toimikunta käsittelee rotujärjestöjen esittämät roturisteytyshakemukset ja esittää ne hyväksyttäväksi Kennelliiton hallitukselle. Roturisteytyshakemuksen tulee olla hyväksytty rotujärjestön ja sen alaisen rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa.

Kun roturisteytysohjelman hakemus on hyväksytty Kennelliitossa, tulee rotujärjestön esittää Kennelliitolle hyväksyttäväksi yksityiskohtainen projektisuunnitelma. Rotujärjestö hyväksyy roturisteytysohjelman projektisuunnitelman, mutta voi siirtää projektin toteutuksen rotuyhdistykselle tai rotukerholle.

Kasvattaja anoo projektisuunnitelman mukaisesti luvan kunkin suunnitellun pentueen toteuttamiseksi Kennelliitolta. Risteytykseen käytettävien yksilöiden on täytettävä oman rotunsa PEVISA-ehdot ja JTO-suositukset. Lisäksi voidaan risteytysrodulta vaatia tutkimuksia tavoitellun ominaisuuden parantamiseksi. Yhdistelmien on täytettävä koirarekisteriohjeen vaatimukset.

Roturisteytysohjeeseen liittyy myös FCI:n ulkopuolisen roturisteytysrekisterin perustaminen, johon ensimmäisen sukupolven (F1) risteytyskoirat rekisteröidään.

Kennelliitto kutsuu yhteistyössä rotujärjestön tai rotuyhdistyksen kanssa F1-jälkeläiset viralliseen käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastukseen niiden täytettyä kaksi vuotta tai viimeistään ennen suunniteltua jalostuskäyttöä.

F2-F4-sukupolven koirat voidaan rekisteröidä Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätöksellä ER-rekisteriin (erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja) erillisen anomuksen perusteella. F5-sukupolvesta alkaen risteytysjälkeläiset voidaan rekisteröidä suoraan FI-rekisteriin (rotukoirien kantakirjarekisteri).

 

Ohje roturisteytysohjelman hyväksymisestä (Roturisteytysohje)

Downloadable file
Roturisteytysohje
Dokumentissa annetaan ohjeet roturisteytysten suunnitteluun ja risteytyshakemuksen tekoon sekä seurantaraportin laatimiseen. Voimassa 4.5.2023 lähtien.
Updated 30.5.2023
Roturisteytysohje
Dokumentissa annetaan ohjeet roturisteytysten suunnitteluun ja risteytyshakemuksen tekoon sekä seurantaraportin laatimiseen. Voimassa 4.5.2023 lähtien.
Updated

Roturisteytyksen projektisuunnitelma

Lisätietoa roturisteytyksistä:

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainion blogikirjoitus roturisteytyksistä.

FCI:n ohjeistus rotujen ja rotumuunnosten risteytyksistä.

 

Lisätietoja:

jalostusposti@kennelliitto.fi

puh. 09 8873 0342 (arkisin kello 9-15)