FCI-maissa lonkkanivellausuntoja antavat eläinlääkärit kokoontuivat Tanskassa toukokuussa 2022. Kokouksessa päivitettiin FCI-maissa käytössä oleva lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikko. Päivitetty asteikko vahvistettiin FCI:n tieteellisessä toimikunnassa sekä FCI:n hallituksen kokouksessa marraskuussa 2022. Aiempi lonkkadysplasian arvosteluasteikko oli vuodelta 1991.

Pohjoismaat ovat PKU:n kokouksessa 03/2023 päättäneet, että päivitettyyn arvosteluasteikkoon siirrytään kaikissa Pohjoismaissa 1.6.2023 alkaen.

Dysplasian luokittelun perusteet säilyvät samoina. Kuten aiemminkin, A-lonkassa ei ole dysplasiaan viittaavia muutoksia, ja B-lonkka on lähes normaali ja katsotaan myös terveeksi. C-lonkassa on lieviä dysplastisia muutoksia ja D-lonkassa kohtalaisia muutoksia. E-lonkka on vaikeasti dysplastinen. Päivitetty asteikko lähinnä tarkentaa muutoksia kuvaavaa kriteeristöä.

Lonkkalausunto annetaan kuten aiemminkin, molemmat nivelet arvostellaan erikseen eikä tuloksen merkintätapa muutu.

Päivitetty FCI:n hyväksymä asteikko on nähtävillä FCI:n omilla verkkosivuilla ja löytyy myös Kennelliiton sivuilta.

Uutista tarkennettu 26.5.2023.