Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 5.10.2023 esityksen olkanivelen osteokondroosin arvosteluasteikon termien muuttamisesta.

Nykyinen asteikko on Sairas, Terve ja Tulkinnanvarainen. Termit Sairas ja Terve poistuvat käytöstä ja niiden sijasta olkanivelen osteokondroosi luokitellaan 1.1.2024 alkaen termein Todettu tai Ei todettu. Termiin Tulkinnanvarainen ei tule muutosta. Termit muuttuvat takautuvasti myös ennen 1.1.2024 annettuihin Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyviin lausuntoihin.

Termit muutetaan, jotta asteikko vastaisi paremmin olkanivelen osteokondroosin osalta kansainvälisesti käytettyjä termejä Affected ja Unaffected.

Arvosteluperusteisiin ei tule muutosta. Olkanivelen osteokondroosin vuoksi operoidun nivelen osalta tulokseksi merkitään Operoitu ja mikäli koiralle on sattunut tapaturma, jonka vuoksi kyseistä niveltä ei voida arvostella, merkitään tulokseksi Ei lausuntoa.

Lisää tietoa olkanivelen osteokondroosin seulontatutkimuksista löydät täältä.

 

Lisätietoja

terveystulokset@kennelliitto.fi