Olkanivelen osteokondroosin (OC) ja matalaraajaisten koirien kyynärnivelen inkongruenssin (INC) lausunnot siirtyvät Kennelliiton lausuntojärjestelmään lähettäviksi 1.1.2021 alkaen ja tulevat näkyviin Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään.

Olkanivelen osteokondroosi (OC) on kasvuhäiriö, jossa ruston alainen luutuminen epäonnistuu. Tämä aiheuttaa rustovaurion. Luussa oleva osteokondroosimuutos voi parantua, pysyä ennallaan tai johtaa rustopalan irtoamiseen (OCD). Osteokondroosi on monigeeninen perinnöllinen sairaus. Kaikki osteokondroosimuutokset eivät aiheuta koiralle oireita.

Olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla. Koirien olkanivelet luokitellaan OC-asteikolla terve, sairas, tulkinnanvarainen.

Lyhytraajaisilla eli kondrosystrofisilla koiraroduilla on perinnöllinen kasvuhäiriö, joka aiheuttaa jalkojen luiden pituuskasvun häiriintymisen. Koiran luut ovat lyhyemmät ja paksummat ja myös normaalia käyremmät. Toisinaan kyynärluun kasvulinja sulkeutuu liian aikaisin, ja värttinäluun jatkaessa kasvuaan luiden mittasuhteet muuttuvat epänormaaleiksi. Seurauksena voi olla kyynärluun epäyhdenmukaisuus eli inkongruenssi (INC).

Inkongruenssia tutkitaan röntgenkuvauksilla. Koirien kyynärnivelet luokitellaan INC-asteikolla 0-3.

Aiemmin annetut OC- ja INC-lausunnot on mahdollista siirtää omistajan pyynnöstä Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tammikuun 2021 lopusta alkaen. Siitä, miten omistaja halutessaan hyväksyy tulosten siirron, tullaan antamaan tarkemmat ohjeet.

Jos rodulla on pentujen rekisteröinnin ehtona pentueen vanhempien OC- tai INC-lausunto, ja koirat astutetaan tammikuun 2021 aikana, on kasvattajan oltava yhteydessä Kennelliittoon osoitteessa jalostusposti@kennelliitto.fi.

Lisää tietoa OC-tutkimuksista löytyy täältä ja INC-tutkimuksista täältä.