Kennelliitto päivitti ohjeensa kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä. Päivitetyt ohjeet noudattavat aluehallintovirastojen 1.7.2020 antamia määräyksiä. Ohjeet tulevat voimaan heti.

Aluehallintovirastojen määräysten mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää 1.-31.7. yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Samalla tavoin voidaan järjestää 1.-31.8. yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia.

Edellytyksenä on, että tapahtumien turvallisuus varmistetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamia ohjeita.

Valtaosaan Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnasta kerääntyy alle 50 henkilöä. Kennelliitto suosittaa, että myös tässä toiminnassa noudatetaan viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia erityisjärjestelyjä.

Kokeiden, kilpailujen ja testien järjestäjät, kuten esimerkiksi Suomen Agilityliitto, voivat tehdä vielä yksityiskohtaisempia ohjeita, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa voimassa olevien viranomaismääräysten eivätkä Kennelliiton ohjeen kanssa. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan tarvittaessa päivittää.

Tilaisuuden järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan informoida osanottajia etukäteen näistä erikoismääräyksistä.

Tapahtumassa on noudatettava vähintään 1-2 metrin turvaetäisyyksiä

Koe, kilpailu tai testi tulee järjestää kokonaisuudessaan noudattamalla vähintään 1-2 metrin turvaetäisyyksiä, ja riittävän väljästi. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Koepaikan on oltava tarpeeksi suuri turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikilta osin koko koe-, kilpailu- ja testipäivän ajan.

Niissä koemuodoissa, joissa kokeen läpivienti ja kokeen luonne edellyttävät viranomaisten määräämän turvavälin alittavaa etäisyyttä, koetta ei voida järjestää. Muissa lajeissa lähikontaktia vaativa osio suoritetaan turvaetäisyyksiä noudattamalla tai jätetään suorittamatta kokonaan.

Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa ketään.

Hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota

Kokeen, kilpailun tai testin järjestäjän tulee ottaa tarkkaan huomioon toimihenkilöiden ja osallistujien turvallisuus. Kennelliitto suosittelee, että vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömät henkilöt ovat paikalla. Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä tulee olla helposti saatavilla.

Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä tapahtumassa tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Koiranohjaaja tarkistaa itse koiran mikrosirun tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla, jonka jälkeen laite desinfioidaan huolellisesti. Toimihenkilö tai tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta.

Suositus on, että kilpailijoilla on mukanaan omat eväät ja juomavedet. Jos tilaisuudessa on ruokatarjoilu, niin se tulee hoitaa noutopalveluna ilman kahviota. Vesipisteiden ja WC-tilojen puhtaudesta tulee pitää erityistä huolta, ja niihin tulee järjestää kulku mahdollisimman väljästi.

Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan

Henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita, ei saa osallistua tapahtumaan. Järjestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden yhteystiedot.

Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana.

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Jos ohjeita ei noudateta, voidaan tapahtuma keskeyttää

Ylituomarilla tai toimihenkilöllä on oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Hän voi myös poistaa tilaisuudesta henkilön, joka ei noudata ohjeita.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa pandemiatilanteen toimimisensa tapahtumissa vuoksi ilman seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Ohjeet kokonaisuudessaan löytyvät täältä:

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271

Kennelliiton järjestöosaston päällikkö
Iiris Harju
iiris.harju@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 028

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Koira esteellä
Kennelliitto tarkisti ohjeensa kesän kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä Lue lisää
Kartano Weekend
Näyttelynjärjestäjille ohjeistus koronavirustartuntojen ehkäisemiksi koiranäyttelyissä Lue lisää