Koiranäyttelyitä voidaan taas järjestää elokuun alusta lähtien. Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on laatinut näyttelynjärjestäjille ohjeistuksen siitä, miten koronavirustartuntoja ehkäistään tulevissa koiranäyttelyissä.

Kennelliitto korostaa sitä, että näyttelynjärjestäjien, toimihenkilöiden ja osallistujien on noudatettava ensisijaisesti Suomen valtion ja viranomaisten antamia ohjeita. Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

Hengitystieoireinen henkilö ei saa tulla näyttelypaikalle, eikä riskiryhmään kuuluvia suositella osallistumaan näyttelyyn.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat koronatilanteen vuoksi halutessaan peruuttaa toimimisensa tapahtumassa ilman, että siitä on seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Näissä tilanteissa tapahtuman järjestäjän ja henkilön tulee sopia keskenään mahdollisista jo aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi henkilölle syntyneistä matka- ja majoituskustannuksista.

Näyttely tulee järjestää kokonaisuudessaan väljästi

Ohjeistuksen mukaan näyttely tulee järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä noudattamalla ja riittävän väljästi. Näyttelytoimikunnan tulee nimetä turvallisuudesta vastaava henkilö. Toimikuntaan tulee varata tarpeeksi järjestysmiehiä ja toimitsijoita.

Koko näyttelyalueelle ja kehiin sekä näyttelyn sisääntuloväylälle tulee varata riittävästi käsihuuhdetta ja roska-astioita. Näyttelypaikalla tulee olla käsienpesumahdollisuus. Näyttelypäivän aikana tulee huolehtia riittävästä siivouksesta.

Rokotustodistukset tarkastetaan näyttelypäivän aikana pistokokein, eikä erillistä rokotustentarkastuspistettä ole.

Näyttelykehän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta turvaetäisyyksiä voidaan noudattaa kaikilta osin koko näyttelypäivän ajan. Isot arvosteluluokat voidaan jakaa osiin, jos kaikki koirat eivät mahdu kehään yhtä aikaa turvaetäisyyksiä noudattaen. Näyttelytoimikunta voi päättää, että ryhmäkilpailuja ei järjestetä.

Näyttelypaikan kahviossa tai ravintolassa noudatetaan viranomaisten antamia yleisiä ohjeita ruokatarjoilusta.

Lähikontakteja tulee välttää

Näytteilleasettajia muistutetaan turvallisuusohjeista näyttelyn aikataulukirjeessä. Kennelliitto suosittelee, että näyttelyyn saapuu koiran mukana vain yksi ihminen.

Lähikontakteja tulee välttää, ja pitää 1-2 metrin turvavälejä. Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele. Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat. Arvostelevalla tuomarilla on oikeus keskeyttää arvostelu ja poistaa henkilö kehästä, mikäli annettuja ohjeita ei noudateta.

Myös useita suosituksia näyttelyiden turvallisuuden edistämiseksi

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta antoi lisäksi ohjeistuksessaan näyttelynjärjestäjille useita suosituksia näyttelyiden turvallisuuden edistämiseksi. Suositukset liittyvät muun muassa riittävien turvavälien ylläpitämiseen, näyttelyn maksuliikenteeseen, ruokailuun sekä suojavarusteisiin.

Suositukset kokonaisuudessaan voi lukea liitteenä olevasta ohjeesta:

 

Lisätiedot:
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kolumbus.fi
puh. 0400 914 423

Näyttelysihteeri
Jarmo Vuorinen
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0344

Näyttelysihteeri
Maarika Wallenius
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0344

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kartano Weekend
Koiranäyttelytoiminta käynnistyy elokuun alussa Lue lisää
Koira esteellä
Kennelliitto tarkisti ohjeensa kesän kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä Lue lisää
Agility MM 2019
Useita kansainvälisiä vuoden 2020 koiraharrastustapahtumia on peruttu Lue lisää