Kennelliiton hallitus on tarkistanut ohjeensa 1.6.2020 alkavien kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä. Tarkistettu ohje noudattaa aluehallintovirastojen 19.5.2020 antamia määräyksiä, jotka mahdollistavat enintään 500 hengen tilaisuuksien järjestämisen erityisehdoin.

Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6.2020 alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.

Valtaosaan Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnasta kerääntyy alle 50 henkilöä. Kennelliitto suosittaa, että myös tässä toiminnassa noudatetaan viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia erityisjärjestelyjä.

Kokeiden, kilpailujen ja testien järjestäjät, kuten esimerkiksi Suomen Agilityliitto, voivat tehdä vielä yksityiskohtaisempia ohjeita, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa voimassa olevien viranomaismääräysten eivätkä Kennelliiton ohjeen kanssa. Ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan tarvittaessa päivittää.

Tilaisuuden järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan informoida osanottajia etukäteen näistä erikoismääräyksistä.

Kennelliiton ohje koskee vain kokeita, kilpailuja ja testejä. Liiton hallituksen päätös, jonka mukaan kesä-heinäkuussa ei järjestetä koiranäyttelyitä, on yhä voimassa.

Tapahtumassa on noudatettava vähintään 1-2 metrin turvaetäisyyksiä

Koe, kilpailu tai testi tulee järjestää kokonaisuudessaan noudattamalla vähintään 1-2 metrin turvaetäisyyksiä, ja riittävän väljästi. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.

Koepaikan on oltava tarpeeksi suuri turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikilta osin koko koe-, kilpailu- ja testipäivän ajan. Lisäksi suositellaan, että alkuvaiheessa osanottajien määrät yritetään pitää maltillisina, jotta ikävyyksiä ei sattuisi ja viranomaiset tiukentaisi määräyksiä.

Niissä koemuodoissa, joissa kokeen läpivienti ja kokeen luonne edellyttävät viranomaisten määräämän turvavälin alittavaa etäisyyttä, koetta ei voida järjestää. Muissa lajeissa lähikontaktia vaativa osio suoritetaan turvaetäisyyksiä noudattamalla tai jätetään suorittamatta kokonaan.

Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa ketään.

Tapahtumaan ei saa tulla ylimääräistä yleisöä

Tapahtumaan ei saa tulla ylimääräistä yleisöä. Vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömillä henkilöillä on oikeus olla paikalla. Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä tulee olla helposti saatavilla.

Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä tapahtumassa tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Koiranohjaaja tarkistaa itse koiran mikrosirun tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla, jonka jälkeen laite desinfioidaan huolellisesti. Toimihenkilö tai tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta.

Suositus on, että kilpailijoilla on mukanaan omat eväät ja juomavedet. Jos tilaisuudessa on ruokatarjoilu, niin se tulee hoitaa noutopalveluna ilman kahviota. Vesipisteiden ja WC-tilojen puhtaudesta tulee pitää erityistä huolta, ja niihin tulee järjestää kulku mahdollisimman väljästi.

Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan

Henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita, ei saa osallistua tapahtumaan. Järjestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden yhteystiedot.

Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana.

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Jos ohjeita ei noudateta, voidaan tapahtuma keskeyttää

Ylituomarilla tai toimihenkilöllä on oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Hän voi myös poistaa tilaisuudesta henkilön, joka ei noudata ohjeita.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa pandemiatilanteen toimimisensa tapahtumissa vuoksi ilman seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Ohje kokonaisuudessaan löytyy täältä:

 

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271

Kennelliiton järjestöosaston päällikkö
Iiris Harju

iiris.harju@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 028

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Esteellä
Kennelliitto pyrkii käynnistämään hallitusti osan kesän koiraharrastustoiminnasta Lue lisää
Agilitykoira
Kennelliitto tarkentaa tarpeen mukaan ohjeitaan kesän kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä Lue lisää
hoffi jukka
Kysymyksiä ja vastauksia COVID-19 -koronaviruksesta Lue lisää