Miten koronavirustilanne vaikuttaa koiraharrastustoimintaan?

Pitääkö viruksen takia perua tapahtumia Suomessa?

Kennelliiton hallitus on perunut kaikki koiranäyttelyt, kokeet ja kilpailut sekä Kennelliiton suunnittelemat muut tilaisuudet 31.5.2020 saakka. Suomessa ei saa järjestää kesä-heinäkuussa isoja, yli 500 hengen yleisötapahtumia.

Suomen hallitus ilmoitti 4.5.2020 höllentävänsä 1.6.2020 alkaen kokoontumisrajoituksia siten, että aiempi 10 hengen yläraja nousee 50 henkeen. Rajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisten ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kuten harraste- ja liikuntatapahtumissa. Ulkoharrastuspaikat avataan kesäkuun alusta, ja urheilukilpailut ja -sarjat avataan tietyin erityisjärjestelyin.

Aluehallintovirastojen 19.5.2020 antamien määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6.2020 alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien iäkkäiden ja perussairaiden henkilöiden suojelemiseksi.

Kennelliiton omia ja sen jäsenyhdistysten (kennelpiirit, lajiliitot) virallisesti myöntämiä kokeita, kilpailuja ja testejä voidaan järjestää 1.6.2020 alkaen, kun ne toteutetaan viranomaisten ohjeiden ja linjausten sekä Kennelliiton 25.5.2020 annettujen ohjeiden mukaan.

Valtaosaan Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnasta kerääntyy alle 50 henkilöä. Kennelliitto suosittaa, että myös tässä toiminnassa noudatetaan viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia erityisjärjestelyjä.

Kokeiden, kilpailujen ja testien järjestäjät, kuten esimerkiksi Suomen Agilityliitto, voivat tehdä vielä yksityiskohtaisempia ohjeita, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa voimassa olevien viranomaismääräysten eivätkä Kennelliiton ohjeen kanssa. Ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan tarvittaessa päivittää.

Tilaisuuden järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan informoida osanottajia etukäteen näistä erikoismääräyksistä.

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että koiranäyttelyitä ei järjestetä kesä-heinäkuussa 2020. Kennelliiton omat ja sen jäsenyhdistysten 1.6.-31.8.2020 järjestämät koiranäyttelyt voidaan perua tai tarvittaessa siirtää järjestettäviksi 1.9.2020-30.4.2021. Elokuun koiranäyttelyiden järjestäjillä on mahdollisuus harkita itse, miten toimia.

Kennelliiton alueelliset toimijat kuten aluekouluttajat, kennelneuvojat, nuorisokoordinaattorit sekä toimitsijat ja kouluttajat voivat järjestää 1.6.2020 alkaen halutessaan koulutustapahtumia tai toimia luottamustehtävissään. Päätös koskee myös kennelpiirien, rotujärjestöjen ja koemuodon haltijoiden järjestämiä koulutustilaisuuksia, kuten esimerkiksi palkintotuomarikursseja.

Kennelliiton alueelliset toimijat ja muut toimitsijat voivat halutessaan perua toimimisen tapahtumissa ilman seuraamuksia Kennelliitolta.

Kesäkuun alusta alkaen voidaan myös järjestää ulkomuototuomarien erikoiskoulutuksia ja arvostelukokeita.

Kennelliitto seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n uutisointia ja viranomaistiedotteita ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä.

Ohje kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä 1.6.2020 alkaen

Kennelliitto on linjannut kevään koiraharrastustapahtumien järjestämistä alaisuutensa kuuluvan toiminnan osalta. Miten yhdistysten muu toiminta, voiko sitä järjestää?

Yhdistykset ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä ja tekevät omat päätöksensä omista tapahtumistaan. Tapahtumien pitämistä kannattaa harkita tarkoin. Suomen hallitus on perunut kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet 31.7.2020 asti, ja julkisten kokoontumisten rajaksi suositellaan tartuntariskin vuoksi  31.5.2020 saakka 10 henkeä, tämän jälkeen 50-500 henkeä.

Suosittelemme miettimään hallituksen linjausten pohjalta, onko tilaisuuden pitäminen välttämätöntä.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Kennelliiton palveluihin?

Erilaisten koiraharrastustapahtumien peruminen supistaa Kennelliiton toimintaa tapahtumarajoitusten aikana. Kennelliitto pyrkii hoitamaan peruspalvelunsa myös tänä aikana.

Poikkeusolojen aikana rekisteröinti- ja tallennuspalveluissa sekä terveystutkimuslausunnoissa voi olla viivettä. Asiointia kannattaa hoitaa mahdollisimman pitkälti verkossa Omakoira-palvelun tai jäsenten Omakoira-mobiilipalvelun kautta. Kennelliiton jäsenetu, Koiramme-lehti, ilmestyy aikataulunsa mukaisesti.

Tapahtuma, johon olin osallistumassa peruttiin, saanko rahani takaisin?

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että kaikki näyttelyt, kokeet ja kilpailut perutaan 31.5.2020 saakka. Suomen hallitus on linjannut, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet kielletään 31.7.2020 saakka. Kennelliiton hallitus on päättänyt, että koiranäyttelyitä ei järjestetä 1.6.-31.7.2020.

Ilmoittautumismaksuja ei yli 500 hengen tilaisuuksissa ei tarvitse palauttaa, koska peruutuksen syynä on force majeure (ylivoimainen este). Kennelliiton hallitus on kuitenkin päättänyt suosittaa, että kun näyttelyn kulut on selvitetty, palauttavat näyttelytoimikunnat näyttelyihin ilmoittautuneille koirakohtaisen ilmoittautumismaksun vähennettyään siitä jo suoritetut kulut.

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että 1.6.-31.8.2020 järjestettävän tapahtuman voi perua tai siirtää järjestettäväksi myöhemmin. Jos tänä aikana järjestettävän yli 500 hengen tapahtuma on peruttu, voi tapahtuman järjestäjä vedota force majeure -sääntöön. Jos tapahtumaa ei ole peruutettu force majeure -syystä, on ilmoittautumismaksu palautettava, mikäli osallistuja sitä vaatii. Jos viranomaiset kieltävät myös muiden tapahtumien järjestämisen tapahtuman järjestämisaikana, voi force majeure tulla kysymykseen niissä tapahtumissa, jotka on peruutettu tai siirretty viranomaismääräyksen antamisen jälkeen.

Kennelliiton hallitus on myös päättänyt, että mikäli näyttelytoimikunta palauttaa tällä tavoin näyttelymaksua, ei näyttelyn järjestäjän tarvitse suorittaa niin sanottua 15 prosentin piiriveroa kennelpiirille. Näyttelytoimikunnan on kuitenkin sovittava asiasta kennelpiirin kanssa.

Piiriveroa maksetaan kaikkien muiden näyttelyiden, paitsi rotujärjestöjen tai rotua harrastavien näyttelyiden erikoisnäyttelyistä ja tukinäyttelyistä, jos ei ole päätetty toisin. Jos näyttelytoimikunta ei palauta ilmoittautumismaksuja, on sen suoritettava piirivero.

Myöskään kansainvälisten näyttelyiden ilmoittautumisista suoritettavaa Kennelliiton ja Helsingin yliopiston yhteisen Koirien terveystutkimusrahaston maksua tai pohjoismaisista näyttelyistä suoritettavaa NORD-maksua ei tarvitse maksaa Kennelliitolle, jos näyttelytoimikunta palauttaa näyttelyn ilmoittautumismaksun vähennyttyään siitä jo suoritetut kulut.

Miten voin siirtää näyttelyn myöhemmäksi?

Näyttelyitä voidaan anoa pidettäviksi viimeistään huhtikuussa 2021. Tällä hetkellä Kennelliiton toimiston näyttelysihteerit voivat siirtää omalla päätöksellään niitä kuluvan vuoden näyttelyitä, joiden näyttelytoimikunnat ovat anoneet näyttelyn siirtoa. Tapahtumat voidaan siirtää pidettäväksi tämän vuoden aikana, mikäli se on mahdollista.

Jotkut näyttelytoimikunnat ovat nyt anoneet näyttelyn siirtoa vuoden 2021 puolelle. Hallitus päätti, että viimeinen ajankohta, jolle näyttelyn siirtoa voidaan anoa, on 30.4.2021.

Kesäkuussa järjestettävien koiranäyttelyiden näyttelytoimikunnat voivat halutessaan pidentää näyttelynsä ilmoittautumisaikaa. Jos näyttelytoimikunta käyttää Kennelliiton näyttelyjärjestelmää omatoimisesti, voi ilmoittautuminen päättyä kaksi viikkoa ennen näyttelyä, mikäli toimikunta pystyy tuossa ajassa laatimaan näyttelyn aikataulut, luettelot ja tekemään muut tarvittavat toimet. Jos  näyttelytoimikunta on hankkinut näyttelypalvelut niitä tarjoavalta yritykseltä, viimeisestä ilmoittautumispäivästä tulee neuvotella palveluntarjoajan edustajan kanssa.

Kennelliitto on antanut 12.3.2020 tarkemmat ohjeet näyttelyiden, kokeiden ja kilpailuiden järjestäjille. Toimenpiteet näyttelyn siirtoa anottaessa on myös ohjeistettu tarkemmin. Uusi ohjeistus on julkaistu 25.5.2020.

HUOM! Kun näyttelyitä perutaan ja siirretään koronavirustilanteen takia, ei näyttelyn tietoja pidä poistaa Omakoira-palvelusta! Vaikka näyttelyn kohdalla lukee "peruutettu", liittyy näyttelyn peruutuksen selvittelyyn vielä paljon jälkitöitä. 

Olemme avanneet jo näyttelyn ilmoittautumisen. Voiko sen sulkea koronan vuoksi?

Näyttelytoimikunnilla on nyt mahdollisuus sulkea jo avatun näyttelynsä ilmoittautumisen toistaiseksi. Asiasta tulee sopia palveluntarjoajan kanssa.

Tämä koskee toukokuun lopun jälkeen pidettäviä näyttelyitä.

Näyttely on siirretty toiseen ajankohtaan. Voinko tuoda näyttelyyn eri koiran kuin sen, jonka aluksi ilmoitin?

Mikäli näyttely on siirretty, Kennelliitto suosittelee näyttelytoimikuntia antamaan ilmoittajille mahdollisuuden vaihtaa ilmoittamansa koira näyttelyyn.

Koiranvaihto tapahtuu tällöin ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittajan toiseen omaan koiraan. Vaihdon voi tehdä vain kerran. Lopullinen päätös koiranvaihdosta on kuitenkin toimikunnan.

Miten kevääksi aiottu koe tai kilpailu siirretään pidettäväksi myöhemmin?

Tapahtuman järjestäjän on oltava yhteydessä siihen kennelpiiriin, jonka alueella tapahtuma järjestetään.

Kennelpiiri voi siirtää tarpeen mukaan alueelleen kevään tapahtumakiellon ajaksi myöntämiään kokeita ja kilpailuja. Kennelpiiri tekee siirron normaalisti Omakoira-palvelussa ja merkitsee siirron syyksi ’koronavirus’.

Jos tapahtuma halutaan siirtää vielä uudelleen koronavirustilanteen takia, niin tieto siitä toimitetaan Kennelliittoon Kaisa Åkermanille. Omakoira-palvelu ei anna siirtää kokeen kuin kerran, mutta tässä tilanteessa tästä asiasta joustetaan. Koe voidaan siirtää pidettäväksi tämän vuoden aikana.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa kaveri- ja lukukoiratoimintaan?

Suomen hallitus on kieltänyt vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumisyksikköihin, kuten palvelutaloihin. Kenneliiton hallitus on  keskeyttänyt kaveri- ja lukukoiratoiminnan 31.7.2020 saakka. Toiminta käynnistyy uudelleen elokuussa, jos viranomaiset sallivat sen. Kennelliiton toimisto selvittää mahdollisuutta jatkaa toimintaa etäyhteyksien avulla ja tuo asian hallituksen päätettäväksi.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa koulutustapahtumiin?

Kennelliitto on perunut kaikki omat koulutustilaisuudet ja tapahtumansa 31.7.2020 saakka. Maksullisiin tapahtumiin ilmoittautuneille maksetaan takaisin ilmoittautumismaksu.

Kennelliiton alueelliset toimijat kuten aluekouluttajat, kennelneuvojat, nuorisokoordinaattorit sekä toimitsijat ja kouluttajat voivat järjestää 1.6.2020 alkaen halutessaan koulutustapahtumia tai toimia luottamustehtävissään. Päätös koskee myös kennelpiirien, rotujärjestöjen ja koemuodon haltijoiden järjestämiä koulutustilaisuuksia, kuten esimerkiksi palkintotuomarikursseja.

Kennelliiton alueelliset toimijat ja muut toimitsijat voivat halutessaan perua toimimisen tapahtumissa ilman seuraamuksia Kennelliitolta.

Kesäkuun alusta alkaen voidaan myös järjestää ulkomuototuomarien erikoiskoulutuksia ja arvostelukokeita.

Miten minun kannattaa suunnitella matkani ulkomaisiin koiraharrastustapahtumiin?

Tällä hetkellä matkustaminen ulkomaille on valtion tasolta kielletty. Se koskee sekä työmatkoja (voidaan tehdä vain vakavan harkinnan jälkeen) että vapaa-ajan matkustamista. Kaikki ulkomailta Suomeen palaavat joutuvat 14 päivän karanteeniin.

Kannattaa seurata tilanteen edetessä ulkoministeriön matkustustiedotteita siitä, minne on turvallista matkustaa, ja mitä matkustettaessa kannattaa ottaa huomioon. Tietoa saa myös tapahtumajärjestäjiltä. Otathan huomioon, että useat tapahtumat on nyt peruttu.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Kennelliiton jäsenyhdistysten toimintaan ja päätöksentekoon?

Miten koronavirustilanne vaikuttaa yhdistysten vuosikokouksiin?

Kennelliitto ei voi päättää yhdistysten kokouksista, vaan yhdistykset päättävät niistä itse arvioiden tilanteen.

Jo koolle kutsutut kokoukset voidaan tarvittaessa perua. Kokouskutsun peruuttamisesta ennen kokousta päättää yhdistyslain mukaan se, jolla on oikeus antaa kutsu, tai joka on sen antanut.

Kokouskutsun peruuttaminen tulee yleensä tehdä samalla tavoin kuin kutsun julkaiseminen, tai peruuttamisessa on käytettävä tehokkaampaa tapaa, jotta kokouksen osanottajia ei vaivata turhaan paikalle. Kutsuja voi kuitenkin peruuttaa kokouskutsun aina kokouksen alkamishetkeen saakka.

Jos kokous perutaan, voi hallitus joutua korvaamaan paikalle saapuneille aiheutuneita vahinkoja, kuten matkakustannuksia.

Voiko yhdistyksen vuosikokouksen järjestää etäyhteyksillä, kuten esimerkiksi Skypellä? Miten kokouksen siirrosta tulee ilmoittaa, voiko sen tehdä esimerkiksi verkkosivulla ja Facebookissa?

Lähtökohtana on, että noudatetaan sitä kokouskutsutapaa, joka on mainittu yhdistyksen säännöissä. Kennelliitto ei voi antaa asiasta tarkempia suosituksia, sillä yhdistysten tulee noudattaa yhdistyslakia, ja sen perusteella annettuja sääntöjään.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmien (PEVISA) käsittelyyn?

COVID-19-koronavirustilanteen aikana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn vaatimusten soveltamisessa jalostukseen käytettäville koirille on käytössä poikkeusmenettely. Jos tilanne muuttuu, antaa Kennelliitto uudet ohjeet.

Voit lukea tarkemmat ohjeet täältä.

Mitä tapahtuu jalostuksen tavoiteohjelma- (JTO-) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien tavoiteohjelmaesityksille (PEVISA), jos yhdistys ei ehdi toimittaa niitä ajoissa Kennelliittoon?

Usean rodun JTO- ja PEVISA-ohjelman voimassaolo on päättymässä tämän vuoden lopussa. Kennelliittoon toimitetut PEVISA-esitykset pitää valtuuston hyväksymän PEVISA-säännön mukaisesti hyväksyä rotujärjestön ja mahdollisen rotuyhdistyksen yleiskokouksessa. PEVISA- ja JTO-ohjeiden mukaan esitykset pitää toimittaa Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Monet yhdistykset joutuvat nyt peruuttamaan kevään yleiskokouksensa. Esitysten toimittamisen aikataulusta ei nykyisen tilanteen vuoksi voida pitää kiinni. Myöhässä saapuneet esitykset käsitellään ja harkitaan, milloin mahdolliset muutokset voivat tulla voimaan (yleensä pyritty vähintään noin kuusi kuukautta aikaa muutoksista tiedottamiseen). PEVISA-ohje ja JTO-ohje antavat mahdollisuuden jatkaa rodun nykyisin voimassa olevaa ohjelmaa vuodella eteenpäin, mikäli uutta esitystä ei tule. Rotujärjestö voi myös halutessaan anoa ohjelmille vuoden jatkoa ilman yleiskokouksen päätöstä.

Miten tilanne vaikuttaa valtuuston kokouksiin?

Kennelliiton hallitus on päättänyt perua Kennelliiton kevätvaltuuston kokouksen 31.5.2020 ja sitä edeltävän valtuustoseminaarin 30.5.2020. Tarkempaa tietoa valtuuston ylimääräisestä kokouksesta, johon kevävaltuuston asiat siirtyvät, tulee hallituksen kokouksen 11.6.2020 jälkeen. Tarkoitus on, että tämä ylimääräinen kokous järjestetään marraskuussa syysvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Miten koronatilanne vaikuttaa sääntöjen ja ohjeiden määräaikoihin?

Kennelliiton toimistolle on tullut useita kyselyitä siitä, miten sääntöjen ja ohjeiden määräaikoihin on suhtauduttava, jos tapahtumien järjestämiskielto osuu määräaikaan.

Kennelliiton hallitus päätti, että toiminnanjohtaja ja sen toimikunnan puheenjohtaja, jonka toimialaan asia kuuluu, voivat päättää aikarajojen muuttamisesta ja käytännön toimista.

Kennelliiton toimisto tiedottaa verkkosivuillaan tarkemmin näistä toimista, kun päätöksiä on tehty.

Miten koiranpentujen tuonti ja vienti muihin maihin nyt tapahtuu?

Kennelliitto ei voi ottaa kantaa tähän asiaan, vaan siitä kannattaa kysyä Rajavartiolaitokselta ja eläimiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita antavalta Ruokavirastolta.

Pennut voi luovuttaa uudelle omistajalle aikaisintaan seitsemän viikon ikäisinä.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Vuolasvirta-palkintojen anomiseen?

Vuolasvirta-palkintoanomukset toimitetaan Kennelliittoon 30.4.2020 mennessä joko sähköisesti (vuolasvirta@kennelliitto.fi) tai postitse. Normaalitilanteessa anomuksen liitteenä tulee olla kennelneuvojan käyntiraportti, joka ei anomishetkellä saa olla vuotta vanhempi.

Nykyisen poikkeustilanteen takia kennelneuvojan käyntiraporttia ei tarvitse toimittaa anomuksen liitteenä, mikäli neuvontakäyntiä ei voida tehdä.

Osa koiraharrastustoiminnasta voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen. Kennelneuvojat voivat jälleen toimia luottamustoimessaan, joten kennelneuvontakäyntejä voi taas tehdä.

Jos kasvattaja hakee Lauri Vuolasvirta-palkintoa tänä vuonna, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa kennelneuvontakäyntiraportista kopio jo lähetetyn anomuksen liitteeksi viimeistään 30.10.2020 mennessä (vuolasvirta@kennelliitto.fi). Varsinaiset Vuolasvirta-palkintoanomukset on tullut toimittaa Kennelliittoon 30.4.2020 mennessä.

Miten koronavirus tarttuu ja miten siltä voi suojautua?

Miten voin suojautua virukselta?

THL:n mukaan koronavirus tarttuu pääasiassa pisara- ja kosketustartuntana, kun sairas henkilö yskii tai aivastaa. Yski ja aivasta hihaan. Pysyttele flunssaisena tai muuten kipeänä kotona. Kuka tahansa voi sairastua ja kuka tahansa voi olla tartuttaja iästä riippumatta.

THL:n mukaan COVID 19-koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Pyri välttämään kontaktia muiden ihmisten kanssa, jos mahdollista.

Kodin pintojen puhdistuksessa käytettävät tavanomaiset siivousaineet tehoavat myös koronaviruksesta pintoja putsattaessa.

Useimmilla perusterveillä oireet ovat THL:n mukaan lieviä. Suurimmassa vaarassa ovat ikäihmiset ja perussairautta sairastavat, joita muiden pitäisi suojata sairastumiselta omalla toiminnallaan. 

Voiko virus tarttua eläimestä ihmiseen tai ihmisestä eläimeen?

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tällä hetkellä ei ole todisteita siitä, että lemmikit, kuten kissat ja koirat voisivat olla koronaviruksen kantajia.

Kädet kannattaa kuitenkin aina pestä saippualla, jos on silitellyt eläimiä, koska muut bakteerit kuten salmonella tai E.coli voivat tarttua eläimestä ihmiseen.

MythbusterWHO
Kuva: WHO

Voiko virus tarttua epidemia-alueilta tuotujen tavaroiden tai elintarvikkeiden kautta?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan tavaroista ja elintarvikkeista ei voi nykytiedon mukaan saada tartuntaa. Tarkempaa tietoa löytyy THL:n verkkosivulta.

Miten voin suojautua virusepidemialta koiraharrastustapahtumissa?

Kennelliiton alaiset koiraharrastustapahtumat on peruttu 31.5.2020 saakka, eikä koiranäyttelyitä järjestetän kesä-heinäkuussa. Tällä hetkellä yli kymmenen hengen julkisia tapaamisia ei suositella tartuntariskin vuoksi. Suomen hallitus suosittelee myös alle 10 hengen kokoontumisten välttämistä niin, ettei lähikontakteja synny. Kennelliiton koiraharrastustapahtumia käynnistetään mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisesti 1.6.2020 alkaen ottaen huomioon tuolloin voimaan tulevan 50-500 hengen kokoontumisrajoituksen.

Jos olet menossa omalla vastuulla muuhun tapahtumaan, niin noudata THL:n antamia ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa myös esimerkiksi tavanomaisen flunssan ja influenssan torjunnassa. Suosittelemme silti harkitsemaan osallistumisen tarpeellisuutta.


Koronavirukseen liittyviin kysymyksiin koskien koiraharrastustoimintaa vastataan sähköpostitse arkipäivisin osoitteessa corona@kennelliitto.fi.


Tämä sivu on päivitetty 25.5.2020. kello 13.10.