COVID-19-koronavirustilanteen aikana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn vaatimusten soveltamisessa jalostukseen käytettäville koirille on käytössä poikkeusmenettely. Jos tilanne muuttuu, antaa Kennelliitto uudet ohjeet.

PEVISA-ohjelmassa asetetaan vaatimuksia jalostukseen käytettäville koirille. Näiden vaatimusten pitää täyttyä jo nartun astutushetkellä. Useilla koiraroduilla on käyttäytymiseen liittyviä koetuloksia tai testaustuloksia. Näitä tuloksia ei ole toistaiseksi mahdollista saada, sillä kokeita ja testejä ei voida järjestää. Tällä hetkellä kokeet ja testit on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Kennelliitto varautuu myös koronavirustilanteen mahdolliseen pitkittymiseen ja siihen mahdollisuuteen, että eläinlääkäriasemat siirtyvät hoitamaan vain välitöntä apua vaativat tapaukset, eikä rutiiniluonteisia kartoitustutkimuksia tehdä.

PEVISA-vaatimusten täyttyminen on pentueen rekisteröinnin ehto

Normaalitilanteessa pentueen vanhempien on astutushetkellä täytettävä rodun PEVISA-ohjelman ehdot. Jos tämä ei toteudu, ja Kennelliitto ei ole ennen astutusta myöntänyt kasvattajalle lupaa ehdoista poikkeamiseen, pennut rekisteröidään ei jalostukseen- eli EJ-rekisteriin. Koirarekisteriohjeen kohta 7.2 antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa tästä yhden kerran. Kohdan mukaan koiralle voidaan rekisteröidä yksi pentue rotukoirien kantakirjarekisteriin (FI-rekisteri), vaikka PEVISA-ehtojen mukainen tulos saataisiin vasta astutuksen jälkeen, mutta kuitenkin ennen pentueen rekisteröintiä. Pentueen rekisteröintimaksu on tällöin korotettu.

Koronavirustilanteen vuoksi Kennelliitossa sovelletaan rekisteröinnin ehtona oleviin koetuloksiin ja käyttäytymisen arvioinnin tuloksiin sekä terveystutkimustuloksiin toistaiseksi poikkeusmenettelyä seuraavasti:

  • Jos suunnitellun pentueen jommaltakummalta tai molemmilta vanhemmilta astutushetkellä puuttuu rekisteröinnin ehdot täyttävä tulos, mutta tulos on saatu siihen mennessä, kun pentuetta rekisteröidään, voidaan pentue rekisteröidä FI-rekisteriin tai sen liitännäisrekisteriin (ER-rekisteri) normaalilla rekisteröintimaksulla.
  • Tässä tilanteessa pentuetta ei lasketa mukaan edellä mainittuun, koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaiseen yhden pentueen kiintiöön.
  • Jos kasvattajalla tai pentueen vanhemmalla on jo aiempi koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaisesti FI- tai ER-rekisteriin rekisteröity pentue, päättää jalostustieteellinen toimikunta pentueen rekisteröinnistä kasvattajan anomuksen perusteella.

Pentueen rekisteröinnille voidaan myös myöntää lisäaikaa

Pentueen rekisteröinnille voidaan myös myöntää lisäaikaa, jos rekisteröinti viivästyy puuttuvan koe- tai testituloksen vuoksi. Lisäaikaa voidaan myöntää vähintään kolme kuukautta, mutta enintään kuusi kuukautta lukien siitä ajankohdasta, jolloin puuttuva tulos on mahdollista hankkia.

Tämän tiedotteen mukaisia poikkeusmenettelyitä voidaan tarvittaessa soveltaa myös rodun PEVISA-ehtona oleviin terveystutkimuksiin, jos niiden saatavuuteen tulee katkos. Jälkikäteen saadun tutkimustuloksen tulee täyttää rodun PEVISA-ohjelman sekä Kennelliiton koirarekisteriohjeen ehdot. Jos tulos ei täytä ehtoja tai tulosta ei saada ollenkaan, rekisteröidään pentue koirarekisteriohjeen mukaisesti EJ-rekisteriin.

Jalostustieteellinen toimikunta suosittelee, että jos PEVISA-ehtona olevaa tutkimusta tai tulosta ei saada ennen astutusta, siirretään aiottua astutusta. Jos astutus kuitenkin tehdään, kasvattajan tulee huomioida se mahdollisuus, ettei koiran myöhemmin saama tulos täytä PEVISA-ohjelman vaatimuksia, jolloin sen jälkeläisiä ei voida rekisteröidä FI- tai ER-rekisteriin.

Myöhässä saapuneet JTO- ja PEVISA-esitykset harkitaan tapauskohtaisesti

Usean rodun JTO- ja PEVISA-ohjelman voimassaolo on päättymässä tämän vuoden lopussa. Kennelliittoon toimitetut PEVISA-esitykset pitää valtuuston hyväksymän PEVISA-säännön mukaisesti hyväksyä rotujärjestön ja mahdollisen rotuyhdistyksen yleiskokouksessa. PEVISA- ja JTO-ohjeiden mukaan esitykset pitää toimittaa Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Monet yhdistykset joutuvat nyt peruuttamaan kevään yleiskokouksensa. Esitysten toimittamisen aikataulusta ei nykyisen tilanteen vuoksi voida pitää kiinni. Myöhässä saapuneet esitykset käsitellään ja harkitaan, milloin mahdolliset muutokset voivat tulla voimaan (yleensä pyritty vähintään noin kuusi kuukautta aikaa muutoksista tiedottamiseen). PEVISA-ohje ja JTO-ohje antavat mahdollisuuden jatkaa rodun nykyisin voimassa olevaa ohjelmaa vuodella eteenpäin, mikäli uutta esitystä ei tule. Rotujärjestö voi myös halutessaan anoa ohjelmille vuoden jatkoa ilman yleiskokouksen päätöstä.

Lisätiedot

Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
puh. 044 218 4431
kirsi.sainio@helsinki.fi

Jalostusneuvoja
Päivi Rantasalo
puh. 09 8873 0229
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

 

Tiedotetta on päivitetty 11.12.2020.

PEVISA-poikkeusmenettely on päivitetty 26.8.2020 koskemaan 1.9.2020 alkaen vain koetuloksia, käyttäytymisen arviontia ja silmätutkimustuloksia. Lue uusi tiedote täältä. Poikkeusmenettelyä on jatketu Kennelliiton hallituksen päätöksellä 10.12.2021 toistaiseksi. Lue tiedote täältä.