Suomen Kennelliitto antoi perjantaina maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon asetusluonnoksesta, jossa esitetään metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen metsästysaikoihin pidennyksiä metsästysvuosina 2019-2020. Lisäksi urosmetson ja -teeren talvimetsästystä esitetään sallittavaksi tietyissä osissa maata. Kennelliitto pitää esityksiä perusteltuina.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2019–2020 esitetään maakunta- ja kuntakohtaisia kieltoja ja lupia näiden lintujen metsästykselle. Esitys perustuu heinä–elokuussa toteutettuihin riistakolmiolaskentoihin, joiden tulosten mukaan metsäkanalintujen kannat ovat Suomessa pääsääntöisesti kehittyneet hyvin, mutta alueellinen vaihtelu on paikoin suurta.

– Valtakunnallisen riistakolmiolaskennan kesälaskennan 2019 tulokset ja annettu esitys ovat keskenään linjassa. Tämän perusteella Suomen Kennelliitto lausunnossaan toteaa esityksen olevan järkevä, Suomen Kennelliiton hallituksen valmistelemassa lausunnossa todetaan.

Metsästysasetusta muutettiin viime vuonna niin, että metsästysaikoja pidennettiin ylipäätään. Lisäksi asetus mahdollisti sen, että erityisen hyvinä lintuvuosina urosmetson talvimetsästys sallittaisiin Keski- ja Pohjois-Suomen tiheimmillä kanalintualueilla. Nyt lausunnoilla olleen asetusluonnoksen mukaan urosteeren ja urosmetson talvimetsästys sallitaan näillä alueilla.

– Suomen Kennelliitto toteaa, että uuden metsästysasetuksen mahdollistama pitempi metsäkanalintujen metsästysaika ja niiden rajoittamiseen säädetyt perusteet, ovat toteutuneet tässä käsiteltävässä asetusesityksessä erittäin hyvin.

Kennelliitto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös siihen, että pidemmät metsästysajat mahdollistavat metsästyskoirarotujen pidemmän käytön niiden rodunomaisessa toiminnassa. Tällä puolestaan on myönteistä vaikutusta sekä harrastuksen että rotujen suosioon.

Kennelliiton lausunnon löydät täältä ja ministeriön asetusluonnoksen täältä.

Lisätietoja:

Harri Lehkonen
hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kennelliitto ry
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
050 329 2188