Maa- ja metsätalousvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä, jossa koirasusi on tunnustettu haitalliseksi vieraslajiksi. Mietintöä valmisteltiin valiokunnassa kuukauden ajan. Kennelliitto antoi maa- ja metsätalousvaliokunnalle häirikkösusikantaa ja koiran ja suden risteymiä koskevan lausunnon toukokuussa.

Häirikkösusikantaan sisältyy koiran ja suden risteymät eli niin kutsutut koirasudet, joita on arvioitu olevan jopa enemmän kuin puolet susikannastamme. Koiran ja suden risteymiä koskeva osuus kattaa risteymien pitämisen lemmikkeinä, niiden maahantuontia ja käyttämistä koiranjalostukseen. Edellä mainitussa tarkoituksissa Suomessa on tällä hetkellä noin tuhat koirasutta.

Kennelliiton mukaan luonnossa esiintyvät koirasudet määritetään vieraslajiksi, jotka tulee poistaa Suomen susikannan puhtaan perimän rappeutumisen ehkäisemiseksi susien ja koirasusien pariutuessa. Lisäksi koirasuden perimä voi johtaa siihen, että susien luontainen arkuus ihmistä kohtaan katoaa, joka voi aiheuttaa tarpeettomia vaaratilanteita ihmisten ja susien välille.

Kennelliiton lausunto 29.5.2015

Lisätietoja:

Helena Suni
Puheenjohtaja
Kennelliitto
helena.suni@kennelliitto.fi

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on Suomen suurin koira-alan asiantuntija-järjestö, jolla on 150 000 jäsentä. Sen tavoitteena on jo 125 vuotta ollut edistää puhdas-rotuisten koirien kasvatusta, monipuolista koiraharrastusta ja parantaa koiranpitoa Suomessa.