Kennelliitto ryhtyy järjestämään vuonna 2023 verkkokurssimuodossa koetoimitsijoiden peruskurssia (Koetoimitsija 1) ja ylituomareiden peruskurssia (YT1). Verkkokurssien järjestäminen on tarkoitettu kennelpiirien järjestämien kurssien lisänä auttamaan koulutustarpeeseen. Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa ja se sisältää koulutusmateriaalin lisäksi loppukokeen, joka kurssilaisen tulee läpäistä saadakseen suoritusmerkinnän kurssista.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 27.5.2022, että koetoimitsijoiden peruskurssin verkkokurssi järjestetään kaksi-kolme kertaa vuodessa. Osallistujamäärä on 10-20 henkilöä per kurssi. Kurssimateriaalin käännöstyön valmistuttua järjestetään vuosittain yksi verkkokurssi ruotsinkielisenä. Kurssin hinta on 40 €.

Ylituomarin peruskurssi järjestetään verkkokurssina kaksi-kolme kertaa vuodessa. Osallistujamäärä on 10-20 henkilöä per kurssi. Osallistujat ilmoittautuvat ylituomarin peruskurssin verkkokurssille asuinpaikkansa kennelpiirille, joka ilmoittaa puoltamansa osallistujat Kennelliitolle. Kurssin hinta on 50 €.