Kennelpiirit ovat nimenneet uuden työryhmän kehittämään piirien ja Kennelliiton välistä yhteistyötä.

Kennelpiirien puheenjohtajien kokouksessa 4.8.2021 Kennelpiirien kehitystyöryhmän kokoonkutsujaksi valittiin Pohjan lohkoa edustava Lapin kennelpiirin sihteeri Eila Metsävainio.

Kehitystyöryhmän jäseniksi valittiin Idän lohkoa edustava Pohjois-Savon kennelpiirin sihteeri Eija Airaksinen, Lännen lohkoa edustava Pohjois-Hämeen kennelpiirin puheenjohtaja Satu Pasuri ja Etelän lohkoa edustava Salpausselän kennelpiirin sihteeri Sinikka Suntiola.

Kehitystyöryhmä suunnittelee ja järjestää vuosittaiset kennelpiirien neuvottelupäivät. Työryhmän tehtävänä on myös pitää yhteyttä oman lohkon kennelpiireihin sekä Kennelliittoon. Seuraavat kennelpiirien neuvottelupäivät järjestetään 1.-2.4.2022.

- Kennelpiirien neuvottelupäivät koetaan erittäin tärkeiksi. Päivillä voimme jakaa toimivia käytäntöjä toisten piirien edustajien kanssa ja pyrkimyksemme on se, että toimimme piireissä samalla tavalla. Lisäksi näiden päivien antia on yhteistyö Kennelliiton henkilöstön kanssa, sanoo Eila Metsävainio. 

Lisätiedot:

Kennelpiirien kehitystyöryhmän puheenjohtaja
Eila Metsävainio
lapinkennelpiiri@gmail.com
puh. 0400 395 907