Suomen Kennelliitto on mukana Pro Tuomarinkylä -liikkeessä, joka ajaa aloitetta Helsingin Tuomarinkylän alueen kehittämiseksi siten, että ratsastus- ja koiraharrastustoiminta ja muu virkistyskäyttö voidaan turvata kaupunginvaltuuston aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti. Toteutuessaan uusi yleiskaavaehdotus johtaisi Tuomarinkylän koirakeskuksen toiminnan loppumiseen.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteltu ehdotus uudeksi yleiskaavaksi ei ota huomioon Tuomarinkylän kartanoalueen harrastus- ja virkistyskäytön puolesta esitettyjä mielipiteitä tai perusteluja. Suomen Kennelliitto vaatii, että Tuomarinkylän kartanoalueen asemakaavaesitys on hyväksyttävä sen alkuperäisessä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että koiraurheilukeskus säilytetään Tuomarinkylässä koiraharrastusalueena.

– Tuomarinkylän koiraurheilukeskus on valtakunnallisesti ainutlaatuinen harrastuspaikka, jota käyttää vuosittain noin 65 000 henkilöä, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Suni.

– Koiran kanssa harrastamisen myönteisiä vaikutuksia ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ei voi väheksyä. Kunnon kohoamisen lisäksi koiran kanssa harrastaminen kehittää ja vahvistaa ihmisen sosiaalisia suhteita, ja tuo kaivattua vastapainoa työelämän haasteisiin. Olisikin ensi arvoisen tärkeää ja pitkänäköistä säilyttää Tuomarinkylän alue ihmisten hyvinvointia lisäävänä virkistysalueena, Suni täsmentää.

Koiraharrastus on yksi Suomen suurimmista harrastuslajeista. Suomessa on koiria noin 650 000 ja koko koira-alan liikevaihto on lähes miljardi euroa.

Suomen Kennelliitto on koiraharrastuksen kattojärjestö Suomessa. Kennelliitossa on 150 000 henkilöjäsentä. Kennelliiton alaisiin kokeisiin osallistuu vuosittain noin 160 000 koiraa ja näyttelyihin 200 000 koiraa. Vuonna 2013 koira-alan liikevaihto oli yli 800 miljoonaa euroa ja ala on jatkuvasti kasvussa.

Pro Tuomarinkylä on yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Tuomarinkylän ratsastuskeskus, koirakeskus, alueen asukkaat sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttäjät. Liike kannattaa kaupungin kehittämistä siten, että kasvavan kaupungin asukkaille taataan myös tarvittavat harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet.

Lisätietoja:

Suomen Kennelliitto
Helena Suni
Hallituksen puheenjohtaja
helena.suni@kennelliitto.fi

Suomen Kennelliitto
Miia Lahti
Viestintäpäällikkö
p. 050 555 4420
miia.lahti@kennelliitto.fi