Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 15.9. Yhteistyösopimuksen koirasta. Sopimus koskee koiran kauppaa myyjälle jäävällä jalostusoikeudella. Lisäksi hallitus päätti jatkaa vanhojen koiran kauppaa, nartun sijoitusta sekä uroksen sijoitusta koskevien sopimusten voimassaoloaikaa uusien rinnalla vuoden 2017 loppuun saakka.

Kennelliitto uusi sopimuksensa helmikuussa. Tuolloin Kennelliiton hallitus valtuutti sopimusohjausryhmän jatkamaan kasvattajaa paremmin palvelevan yhteistyösopimuksen valmistelua. Hallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Yhteistyösopimuksen koirasta. Sopimusta käytetään silloin, kun koiran omistusoikeus siirtyy ostajalle kauppahinnan maksamisen myötä, mutta myyjälle jää oikeus käyttää koiraa jalostukseen sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 15.9.2016 myös jatkaa seuraavien aiemmin kuin 4.2.2016 hyväksyttyjen sopimuslomakkeiden voimassaoloaikaa:

- Sopimus koiran kaupasta (1.2.1995)
- Sopimus nartun sijoituksesta (12.4.2012)
- Sopimus uroksen sijoituksesta (7.2.2008)

Edellä mainitut hyväksytyt sopimuslomakkeet ovat käytettävissä uusien viime helmikuussa käyttöön otettujen rinnalla 31.12.2017 saakka.

Kennelliitto suosittelee, että kaikki koiran luovutusta ja astutusta koskevat sopimukset tehdään aina kirjallisina. Suositus on kirjattu myös koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön, joka koskee kaikkia Kennelliiton toimintaan osallistuvia koiranomistajia.

Sekä koiranomistajan ja -haltijan perussäännön että kasvattajasitoumuksen mukaan myyjän on käytettävä kirjallisia kauppa- ja sijoitussopimuslomakkeita. Kennelliiton sopimuslomakkeiden sisältöä ei saa muuttaa, mutta osapuolet voivat sopia lisäehdoista.

Kennelliiton sopimukset löytyvät Kennelliiton nettisivuilta. Ne on helppo esitäyttää sähköisesti ja tulostaa tarvittava määrä. Sopimusten kieliversiot päivitetään nettisivuille heti niiden valmistuttua.

Yhteistyösopimus koirasta (pdf)

Lisätietoja:

Suomen Kennelliitto ry                            
Helena Suni, hallituksen puheenjohtaja
helena.suni@kennelliitto.fi   

Suomen Kennelliitto ry
Raisa Kiesi, lakimies
(09) 8873 0215
raisa.kiesi@kennelliitto.fi