Kennelliiton valtuusto päätti kokouksessaan Espoon Hanasaaressa 26.11.2017 yksimielisesti perustaa Suomen Kennelsäätiön. Säätiö aloittaa toimintansa vuonna 2018. Kennelliitto lahjoittaa säätiölle peruspääomaksi 300 000 euroa.

- Säätiö on uusi asia opeteltavaksi meille kennelmaailmassa, totesi Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen. Kennelliiton piirissä voidaan toimia aivan eri tavalla, kun meillä on säätiö.

Säätiön tarkoituksena on suojella ja tallentaa koiraharrastuksen perintöä sekä tukea koirien hyvinvointia ja koiranpitoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Säätiö tukee suomalaisen koiranjalostuksen perinteiden vaalimista ja suomalaisen koiratoiminnan edistämistä kansainvälisesti.

Kokous Hanasaaressa sujui hyvässä hengessä. Paikalla oli 143 valtuutetusta kaikkiaan 123. Kokouspäivän asioita pohjustettiin edellisen päivän valtuustoseminaarissa, jossa muun muassa järjestettiin valtuuston kokoushistorian laajin paneelikeskustelu, aiheena Kennelliiton jalostusstrategian päivittäminen. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 1.1.2018 voimaan tulevan jalostusstrategian päivityksen pienin korjauksin.

Helena Sunista Kennelliiton kunniapuheenjohtaja

Kokouksen alussa julkistettiin pitkäaikaisen hallituksen puheenjohtajan Helena Sunin muotokuva, jonka on maalannut taiteilija Riikka Lenkkeri. Muotokuva kuvastaa koiran ja ihmisen hyvää suhdetta, kuvassa on mukana Helenan rakas koira Mari. Valtuusto myös valitsi Helena Sunin kunniapuheenjohtajaksi. Hän on Kennelliiton hallituksen toiseksi pitkäaikaisin hallituksen puheenjohtaja.

- Helena on panostanut Kennelliiton asiantuntijaroolin kehittämiseen sekä koiran terveyteen ja hyvinvointiin. Hän on ollut kaikessa toiminnassa sovitteleva, mutta ei ole lipsunut silloin, kun on ollut tarpeen olla kantaaottava, tiivisti Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kennelliiton kunniajäseneksi valittiin Krister Mattson. Hän on pitkäaikainen Kennelliiton valtuuston jäsen, eri koemuotojen ylituomari sekä yhdistysaktiivi. Liiton kultaisen ansiomerkin saivat Eja Jägerroos ja Tapio Rantanen. Ansioerkit on luovutettu heille jo aiemmin.

Valtuuston kokouksessa esiteltiin uudet ylituomari emeritukset Antti Aarnio ja Pertti Kuopila, joka tunnetaan myös Koira kuntalaisena- toiminnan ja Koiranpäivän ideoijana.

Hallitukseen uusia jäseniä kolmivuotiskaudelle

Kolmivuotiskaudelle Kennelliiton hallitukseen erovuoroisten kolmen jäsenen tilalle valittiin äänestyksen perusteella Kimmo Nokelainen, Risto Ylitalo ja Vesa Lehtonen.

Valtuustossa valittiin myös kurinpitolautakunta kaudelle 2018-2020. Puheenjohtajaksi valittiin OTK, varatuomari Heikki Vihanta. Jäseniksi lautakuntaan valittiin äänestyksen perusteella OTM, varatuomari Eeva Ahola, OTM, varatuomari Johanna Peltokangas, Leena Parviainen, OTK, varatuomari Marjukka Silolahti, Lauri Rostedt ja Martti Mannersuo.

Rekisteröintimaksuihin ei muutoksia

Vuoden 2018 rekisteröintimaksuihin ei tullut muutoksia. Hallitus esitti Omakoiran kautta tehdyn rekisteröinnin alennuksen pienenemistä viidestä eurosta kolmeen euroon, mutta valtuuston enemmistö ei tätä kannattanut.

Valtuusto hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Vuoden 2018 teemana on Kehittyvät verkkopalvelut koiraharrastuksen ja koiran hyvinvoinnin tukena. Teemavuoden aikana muun muassa julkaistaan Omakoiran mobiilisovellus, otetaan asteittain käyttöön Kennelliiton uusi oppimisalusta, uudistetaan jalostustietojärjestelmä ja Kennelliiton verkkosivut sekä kehitetään Kennelliiton viestintää sosiaalisessa mediassa.

Agilitykilpailuille uudet säännöt

Valtuusto hyväksyi Suomen Agilityliitto SAGI ry:n yleisessä kokouksessa hyväksytyn Agilityn sääntömuutosesityksen. Sääntömuutos on tarpeen, sillä kansainvälisen kennelunioni FCI:n hyväksymä kansainvälinen säännöstö muuttuu vuoden 2018 alussa. Uudet säännöt on jaettu A-osaan, jossa on lajia perustavalla tavalla määrittävät säännökset sekä B-osaan, jossa on laji- ja arvosteluohjeet. Sääntöjä täydentävät lisäksi SAGI ry:n arvosteluohjeet. Merkittävin muutos uusissa säännöissä on kahden uuden kokoluokan, pikkumaksien ja pikkuminien tulo mukaan kansallisiin kilpailuihin. Uusissa säännöissä on kansainvälisten sääntöjen mukaisia muutoksia hyppykorkeuksiin ja esteisiin. Uudet säännöt tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin lisäksi uudet dreevereiden ajokokeiden säännöt niihin liittyvine ohjeineen, muutokset dreevereiden ketunajokokeen käyttövaliosääntöön ja linnunhakkukokeen sääntöön, muutokset Suomen Pystykorvajärjestön alaisten rotujen ja beaglen valionarvosääntöön sekä muutokset australianpaimenkoiran muotovalionarvosääntöön. Kaikki muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Valtuusto palautti Lauri Vuolasvirta -palkintosääntöjen päivittämisen uudelleen valmisteltavaksi.

Pitkäaikaisen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Sunin kuva paljastettiin juhlavasti valtuustokokouksen aluksi. Helena Sunin ja taiteilija Riikka Lenkkerin lisäksi mukana kuvassa ovat sekä julkistamistilaisuuden airueet Tapio Toivola ja Riitta Niemelä.

Valtuuston kokouksen aluksi esiteltiin myös uudet ylituomari emeritukset Antti Aarnio ja Pertti Kuopila. Kuvassa mukana myös kokousta luotsannut valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen, Kennelliiton hallituksen jäsen Tapio Toivola ja hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.