Kennelliiton nykyisten tietojärjestelmien kehittäminen on aloitettu vuonna 2007. Näiden järjestelmien teknologiat eivät kuitenkaan enää sovellu kaikkien tarvittavien sähköisten toimintojen kehittämiseen, joten niiden uusimistarve on ajankohtainen. Tietojärjestelmien kehityshankkeen tavoitteena on toteuttaa uusi kokonaisjärjestelmä, joka tukee mahdollisimman hyvin sähköistä asiointia. Kennelliiton nykyiset järjestelmät Jäsenrekisteri, Koirarekisteri ja Omakoira-palvelu tulevat siirtymään osaksi uutta yhtenäistä järjestelmää, osa järjestelmien toiminnoista siirtyy vaiheittain. 

Uusi yhtenäinen järjestelmä

Kennelliiton tytäryhtiö Showlink Oy valmistelee uutta yhtenäistä tietojärjestelmää Kennelliiton sähköiseen asiointiin. Uuden järjestelmän käyttäjiä tulevat olemaan Kennelliiton ja Showlinkin henkilökunta, henkilöjäsenet, kennelpiirit, rotujärjestöt, jäsenyhdistykset, eläinlääkäriasemat sekä muut Kennelliiton sähköistä asiointia hyödyntävät henkilöt. Saatavilla olevat toiminnot tulevat mukautumaan käyttäjäkohtaisesti kunkin henkilön pätevyyksien ja luottamustehtävien sekä muiden oikeuksien mukaisesti. 

Uuden tietojärjestelmän kehityshankkeen aikana on selvitetty käyttäjien tarpeita ja toiveita. Järjestelmän toimintoja on pyritty kehittämään käyttäjiä paremmin palveleviksi ja selkeämmiksi. Uuden järjestelmän ylläpito ja toiminnallisuuksien kehittäminen tulee jatkossa olemaan joustavampaa.

Kehityshankkeessa korvattavat järjestelmät

  • Jäsenrekisteri

Järjestelmä jäsentietojen, jäsenlaskutuksen ja Koiramme-lehden postituksen hallintaan. 

  • Kennelliiton Koirarekisteri

Kennelliiton ja Showlinkin käytössä oleva ohjelmisto, jota käytetään esimerkiksi rekisteröintien hoitamiseen, terveystietojen käsittelyyn, näyttelyiden myöntämiseen sekä kennelnimianomusten, valionarvoanomusten ja omistajamuutosasioiden käsittelyyn.

  • Omakoira

Jäsenistön, koiran omistajien, jäsenyhdistysten ja eläinlääkäriasemien käytössä oleva sähköisen asioinnin järjestelmä. 

Uuden järjestelmän käyttöönotto

Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön arviolta keväällä 2024. Tarkkaa käyttöönottopäivää ei kuitenkaan vielä ole mahdollista antaa. Käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin lähempänä järjestelmän julkaisua. Uuden järjestelmän käyttöönotosta järjestetään info- ja koulutustilaisuuksia. Näistä tiedotetaan myöhemmin enemmän. 

Lisätietoa:

Tuotekehitysjohtaja, Showlink Oy
Juha Tenhunen
juha.tenhunen@showlink.fi
puh. 050 631 31

ICT-tiimin vetäjä, Suomen Kennelliitto
Jenna Sinervirta
jenna.sinervirta@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0268