Kennelliiton syysvaltuustoviikonloppu järjestetään Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa viikonloppuna 26.–27. marraskuuta. Valtuuston kokous on lauantaina ja yleiskokous sekä sen jälkeinen uuden valtuuston järjestäytymiskokous sunnuntaina.

Valtuuston kokouksen asialistalla on vuosittain toistuvia asioista, kuten Kennelliiton tulevan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä rekisteröintimaksuluokkien hyväksyminen ja tilintarkastajien valinta.

Kokouksessa valitaan Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja tulevalle kaksivuotiskaudelle sekä kolme jäsentä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkosen kaksivuotiskausi päättyy tänä vuonna. Erovuorossa hallituksen jäsenistä ovat Esa Kukkonen, Mika Laaksonen ja Risto Ojanperä.

Uusi jäsen valitaan lisäksi eettisen lautakuntaan kesken toimikauttaan Eeva Aholan tilalle vuodeksi 2023, sillä hän on estynyt hoitamaan tehtäviään toimikauden loppuun.

Valtuuston asialistalla on myös sääntömuutosesityksiä, esitys Kennelliiton yleisen jalostusstrategian voimassaolon jatkamisesta sekä Suomen Welsh Corgi Seura ry:n esitys Kennelliiton lausuntomaksuista. Lisäksi valtuusto saa tiedoksi ne perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA), jotka eivät ole olleet PEVISA-säännön mukaisia.

Yleiskokous on avoin kaikille jäsenille

Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous on Suomen Kennelliiton korkein päättävä elin. Yleiskokouksessa päätetään Kennelliiton sääntöjen määräämistä periaatteellisista asioista, kuten Kennelliiton säännöistä, ja jäsenet valitsevat edustajansa Kennelliiton valtuustoon seuraavalle valtuustokaudelle.

Yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki Kennelliiton henkilöjäsenet ja jäsenyhdistykset. Kokouskutsu on julkaistu Koiramme-lehdessä 7–8/2022, ja se löytyy myös Kennelliiton verkkosivuilta.

Yleiskokouksen jälkeen järjestetään uuden valtuuston järjestäytymiskokous, johon valtuustoon valittujen henkilöiden on tärkeää jäädä. Kokouksessa valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valtuuston syyskokouksen ja yleiskokouksen sekä uuden valtuuston järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotetaan kokouksen jälkeen Kennelliiton verkkosivuilla.