Suomen Kennelliiton koirarekisteriin kirjattiin vuonna 2022 yli 97 000 erilaista terveystutkimuslausuntoa. Ne näkyvät verkossa kaikille avoimessa jalostustietojärjestelmässä. Uusia koirarotuja tuli terveystutkimusten piiriin, ja uusia tutkimuksia kirjattiin Kennelliiton rekisteriin.

- Koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on tehty Suomen Kennelliitossa suuria edistysaskelia koko 2000-luvun ajan. Kansainvälisesti katsoen Suomen Kennelliiton toiminnan piirissä ollaan hyvin edistyksellisiä, ja niin rotuyhdistysten kuin kasvattajienkin piirissä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on noussut yhä keskeisempään asemaan, kertoo Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Terveystutkimukset auttavat vähentämään perinnöllisten ongelmien esiintuloa tutkittujen koirien jälkeläisissä. Tutkimustuloksia voi kuka tahansa selata Kennelliiton kaikille avoimesta jalostustietojärjestelmästä.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman piirissä yhä useampi koirarotu

Yhä useammalta koirarodulta vaaditaan nykyisin pakollisia terveystutkimustuloksia pentueen rekisteröinnin ehtona. Kaikkiaan 182 koirarotua tai rotumuunnosta on tällä hetkellä Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn piirissä. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma, jossa on erilaisia terveyssuosituksia, on kaikkiaan 243 koirarodulla tai rotumuunnoksella.

Kennelliiton koirarekisteriin kirjataan tällä hetkellä tietoa kaikkiaan 32 terveystutkimuksesta, joista 18 on geenitutkimuksia. Yleisimpiä terveystutkimustietoja olivat silmä-, lonkkaniveldysplasia-, kyynärniveldysplasia-, polvilumpioluksaatio- ja selkälausunnot. Näiden niin sanottujen virallisten tulosten lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa terveystietoja myös näiden sairauksien vuoksi oireilevista, operoiduista ja lopetetuista koirista.

Tervetutkimustulokset, samoin kuin koirien koe-, kilpailu- ja näyttelytulokset ja luonnetestin tai luonteen MH-kuvauksen tulokset ovat nähtävillä verkossa kaikille avoimessa jalostustietojärjestelmässä, jossa on yli 2,1 miljoonan koiran tiedot parhaimmillaan usean vuosikymmen ajalta. Tiedot ovat tärkeä työkalu koirankasvattajille, ja myös eläinlääkäreille ja tutkijoille. Jalostustietojärjestelmästä näkyy, jos koira on saanut jalostuskiellon esimerkiksi liian huonojen terveystutkimustulosten takia.

Jalostustietojärjestelmästä löytyvät tiedot hyödyttävät myös pennunostajia. Taloustutkimuksen joulukuussa 2021 julkaistun, Koiran hankinta nyt ja tulevaisuudessa -kyselytutkimuksen mukaan koiranostajat pitävät tärkeänä sitä, että koiran terveystiedot ovat saatavilla ja pentujen vanhemmat on tutkittu.

Koirien terveyttä ja hyvinvointia edistetään yhteistyössä tutkijoiden kanssa

Yhteistyö tutkijoiden ja eläinlääkärien kanssa on keskeistä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kennelliitto tukee koirien terveyteen liittyvää tutkimustyötä yhdessä Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa perustetun Koirien terveystutkimusrahaston sekä rotujärjestöjen terveysprojektien kautta. Näiden projektien kautta on kehitetty vuosien varrella uusia terveystutkimuksia.

Lisäksi Kennelliitolla ja Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla on sopimus tutkimusyhteistyöstä. Tämän yhteistyön tavoitteena on edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia luotettavan ja käytännön jalostustyötä hyödyttävän tutkimustiedon avulla. Tutkimusyhteistyön avulla on viime vuosina tuettu muun muassa  luusto-, hengitystie- ja maksasairauksien tutkimusta.

Suomen Kennelliitto vaikuttaa koirien terveysjalostukseen myös kansainvälisesti

Suomen Kennelliitto tekee kansainvälisesti tiivistä yhteistyötä koirien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi erityisesti Pohjoismaiden kennelliittojen kanssa. Pohjoismaisen Kennelunionin terveysjaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan terveysasioista ja uusista terveystutkimuksista.

Kennelliitto on myös mukana kansainvälisessä IPFD-organisaatiossa (International Partnership for Dogs). Organisaatio hallinnoi DogWellNet-verkkosivustoa, jonka tavoitteena on yhdistää usean koiria rekisteröivän, tietoa keräävän ja sitä tuottavan tahon voimavarat koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tiedon keskitetyksi jakamiseksi.

Lisätiedot

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
FT, dosentti Kirsi Sainio
kirsi.sainio@kennelliitto.fi
puh. 044 218 4431

 

 

Yleisimmät terveystutkimukset 2000-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koirarekisteriin kirjattiin vuonna 2022 yli 97 000 (94 324 vuonna 2021) terveystutkimustulosta. Yleisimpiä tutkimuksia olivat silmätutkimukset, joita tehtiin 23 749 (23 530). Luusto- ja niveltutkimusten määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Lonkkanivellausuntoja kirjattiin 16 653 (16 094), kyynärnivellausuntoja 14 458 (13 832), polvilausuntoja 10 934 (11 075) ja selkälausuntoja 8 524 (8 088).