Kennelliiton hyötykoiratoimikunnan Hyötykoiraseminaari järjestettiin etäseminaarina perjantaina 23.4.2021. Seminaarin teemat liittyivät tänä vuonna koiran hyvinvointiin ja koulutukseen. Alkuvuodesta koiraharrastusmaailmaa järkyttäneet suojelukoiravideot puhututtivat myös seminaarin osallistujia.

Seminaarin avannut maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kiitti Kennelliittoa nopeasta ja tehokkaasta puuttumisesta suojelukoiratoiminnan ongelmiin.

- Virkakoirat toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten koiria voidaan kouluttaa kunnioittavasti, hän totesi.

Husu-Kallio toi myös esille maa- ja metsätalousministeriössä valmisteilla olevaa lainsäädäntöä, josta lähiaikoina lausuntokierrokselle tulevaa esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista avasi seminaarissa tarkemmin lakiesityksen valmistelija, ylitarkastaja Tiina Pullola.

Lakiesitys täsmentää eläinkilpailujen järjestäjien vastuuta. Lakiin esitetään kirjattavaksi säännös, jonka mukaan eläinten pidossa käytettävät laitteet ja välineet eivät saa aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua eivätkä vahingon vaaraa. Laissa säädettäisiin muun muassa sähkö- ja piikkipantojen maahantuontia, markkinointia, myyntiä, käyttöä ja hallussapitoa koskevasta kiellosta.

Hyötykoiraseminaarissa puhuivat myös Raja- ja merivartiokoulun entinen opettaja Juha Pasanen, joka kertoi rajakoirakoulutuksen kulttuurinmuutoksesta sekä Poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomisario Pekka Kokkonen ja ylikonstaapeli Antti Tikkanen. He kertoivat siitä, miten Poliisikoiralaitos hankkii koiria ja millaista yhteistyötä kasvattajien kanssa tehdään.

Kokkonen ja Tikkanen toivovat, että koiratoiminnasta saataisiin lisää tutkittua tietoa. Ennen koronapandemiaa Helsingin yliopistolla suunniteltiin suojelukoiriin liittyvää hyvinvointitutkimusta koirien rasituksesta suojelutoiminnassa. Tutkimussuunnitelma on nyt työn alla, ja tutkimus saadaan toivottavasti pian käyntiin.

Seminaarin lopuksi käytiin hyvää keskusteltua ja kuultiin ajankohtaista tietoa eri toimijoilta. Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen toivoi, että Kennelliiton vetämän hyötykoiratoimikunnan yhteistyötahot pääsisivät esittelemään toimintaansa yleisölle joulukuun Koiramessuilla, jossa myös perinteisesti palkitaan poliisin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Tullin Vuoden virkakoirat.