Kennelliiton hallitus käsitteli kokouksessaan 25.11.2022 suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta tehtyjä ilmoituksia. Käsiteltävinä oli kaikkiaan 25 henkilöstä tehdyt ilmoitukset.

Käsittelyssä olleet ilmoitukset liittyvät suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta tehtyihin, helmikuussa 2021 sumennettuina julkaistuihin videoihin. Kennelliitto sai lokakuussa 2022 uutta videomateriaalia, jonka pohjalta aiemmin tehdyt ilmoitukset käsiteltiin uudelleen.

Kennelliiton hallitus päätti lähettää 13 henkilön asian Kennelliiton eettisen lautakunnan käsiteltäväksi. Eettinen lautakunta on Kennelliiton valtuuston valitsema riippumaton toimielin, joka käsittelee hallituksen sille ilmoittamat kurinpito- ja sääntörikkomusasiat.

Lisäksi hallitus määräsi nämä henkilöt väliaikaiseen koe- ja kilpailukieltoon sekä toimintakieltoon luottamustehtävissä, joihin oikeudet on myöntänyt Kennelliiton hallitus tai toimielin, jolle hallitus on delegoinut myöntöoikeuden, tai hallituksen valtuuttama järjestö. Kiellot ovat voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu eettisessä lautakunnassa. 

Kennelliiton hallitus päätti tehdä kolmesta henkilöstä ilmoituksen toimenpiteitä varten henkilön kotimaan kennelliitolle ja kansainväliselle kennelunioni FCI:lle.

Kennelliiton hallitus päätti siirtää seitsemän henkilön asian käsittelyä, kunnes asiasta saadaan lisätietoja.

Kahden henkilön osalta hallitus päätti, että ilmoitus ei aiheuta toimenpiteitä.

Taustatietoa suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta tehdyistä ilmoituksista ja asian käsittelystä Kennelliitossa saa koosteesta verkkosivuillamme.

 

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton hallituksen jäsen,
koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271