Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 4.5.2023 perustaa hallituksen alaisen hyvinvointityöryhmän.

Hallituksen alaiseen hyvinvointityöryhmään pyritään valitsemaan jäseniä laaja-alaisesti koiratoiminnan eri osa-alueilta sekä ulkopuolisista asiantuntijoista.

Hallitus valtuutti Molli Nymanin ja Kirsi Sainion valmistelemaan asiaa. Esitys työryhmän nimeksi ja toimiohjeeksi tuodaan hallitukselle 15.6.2023 pidettävään kokoukseen.