Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.-21.10.2020 päivitetyt toimiohjeet alaisilleen toimikunnille. Samalla hallitus päätti siitä, miten päivitettyjen ohjeiden mukaiset työvaliokunnat voivat tehdä päätöksiä loppuvuoden aikana nyt meneillään olevassa poikkeustilanteessa.

Jalostustieteellisen toimikunnan, kasvattajatoimikunnan, koe- ja kilpailutoimikunnan, nuorisotoimikunnan sekä näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan päivitettyjen toimiohjeiden mukaan jokaisessa toimikunnassa on kolmijäseninen työvaliokunta. Siihen kuuluvat toimikunnan puheenjohtaja, esittelijä ja vastaava osastopäällikkö. Toimikunnan esittelijän tai vastaavan osastopäällikön ollessa estyneenä toiminnanjohtaja voi nimetä tilalle toisen henkilön.

Jokaisen toimikunnan ohjesäännössä on lueteltu ne asiat, joista työvaliokunta voi päättää itsenäisesti. Myös toimikunnan esittelijän vastuita on täsmennetty. Poikkeustilanteessa työvaliokunta voi tehdä päätöksiä kaikissa toimikunnan toimialaan liittyvissä asioissa. Poikkeustilanteessa erityisen painavista syistä päätösvalta voidaan siirtää näissä asioissa Kennelliiton hallituksen erillisellä päätöksellä hallitukselta työvaliokunnalle.

Hallitus päätti kokouksessaan 20.-21.10.2020, että toimikuntien työvaliokunnat voivat tarvittaessa tehdä itsenäisesti toimikuntiensa toimialaan kuuluvia päätöksiä aina 31.12.2020 asti.

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Toimikuntien sähköpostiosoitteet:

Jalostustieteellinen toimikunta jalostusposti@kennelliitto.fi

Kasvattajatoimikunta kasvattajatmk@kennelliitto.fi

Koe- ja kilpailutoimikunta KOKI-toimikunta@kennelliitto.fi

Nuorisotoimikunta nuorisotoimikunta@kennelliitto.fi

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta NU-toimikunta@kennelliitto.fi

Tulevaisuustoimikunta tulevaisuustoimikunta@kennelliitto.fi