Kennelliiton ensimmäinen lukukoirakurssi järjestettiin 25.–26. helmikuuta aurinkoisessa säässä Mikkelissä, Kyyhkylän kartanossa. Viikonlopun aikana 20 koiraa sai lukukoiran työasun eli keltaisen lukukoirahuivin.

Koulutukseen osallistui sekä lukukoiratoiminnassa jo mukana olleita että uusia toimintaan mukaan haluavia ohjaajia koirineen. Viikonlopun aikana käytiin läpi teoriaosuus ja pidettiin soveltuvuuden arviointi uusille koirakoille.

Kennelliiton kouluttamat lukukoirat tunnistaa keltaisesta huivista. Viikonlopun aikana yhteensä 20 koiraa ansaitsi itselleen lukukoirahuivin.

Mitä lukukoiratoiminta on?

Lukukoiratoiminta on osa lukemisen edistämistä ja lukutaidon tukemista. Lukukoiran tehtävänä on kuunnella lukijaa ja olla läsnä. Lukukoira rentouttaa lukijaa eikä se välitä virheistä. Koiralle lukeminen on osa lukemaan innostamista, mikä puolestaan on eräs kirjastojen ydintehtävistä.

Mikkelin Kaupunginkirjasto käynnisti vuonna 2015 Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastoissa -hankkeen, jolla pyritään helpottamaan lukukoiratoiminnan aloittamista sekä selkeyttämään ja yhtenäistämään toimintaa. Hankkeessa valmisteltiin laatusuositus lukukoiratoiminnalle, joka myös auttaa toiminnan aloittamisessa niissä kirjastoissa, joissa lukukoiratoimintaa ei vielä ole.

Kennelliitto on mukana hankkeessa ja vastaa koirien arvioinnista ja ohjaajien kouluttamisesta. Ensimmäiset lukukoirakoulutukset järjestetään vuonna 2017 eri puolilla Suomea. Kaikille toimintaan mukaan tuleville järjestetään sama perustason koulutus.

Kennelliitto järjestää seuraavan lukukoirakoulutuksen huhtikuun aikana. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lisätietoja
Suomen Kennelliitto ry
Sanna Pirinen
sanna.pirinen@kennelliitto.fi
(09) 8873 0204