Kennelliitto on mukana 13.-14.9.2023 järjestettävillä Kuntamarkkinoilla Helsingin Kuntatalolla. Kennelliitto on paikalla esittelemässä kaveri- ja lukukoiratoimintaa sekä nuorisotoimintaa Kuntatalon K-kerroksessa. Kennelliiton osastolla jaetaan tietoa siitä, millaista koiraharrastus on Suomessa. Koiraharrastuksen mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja kuntien kanssa.

Yhteistyössä jäsenyhdistystemme kanssa järjestämme vuosittain noin 22 000 koirakoetta, -kilpailua ja näyttelyä eri puolilla Suomea. Tämä ei olisi mahdollista ilman hyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Tarvitsemme koiraharrastuksen käyttöön erilaisia tiloja, kenttiä ja halleja. Isot koiraharrastustapahtumat hyödyttävät myös kuntia, sillä ne tuovat paikalle osallistujia ja yleisöä eri puolilta Suomea, usein myös ulkomailta.

Kunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita myös paikalliselle nuorisotoiminnallemme sekä kaverikoira- ja lukukoiratoiminnalle. Kaveri- ja lukukoiratoiminta tavoittavat vuosittain reilusti yli satatuhatta ihmisiä päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, vanhusten palvelutaloissa ja vammaisten hoitolaitoksissa. Vastaamiseksi kasvavaan kaveri- ja lukukoirapalveluiden kysyntään tarvitsemme koulutuskäyttöön sopivia tiloja eri puolilla Suomea.

Lisätietoja Kuntamarkkinoista löydät täältä.

Kennelliitto palkitsee Suomen koiraystävällisimmät kunnat Kuntamarkkinoilla

Suomen Kennelliitto haastoi keväällä kaikki Suomen kunnat mukaan kilpailuun, jossa etsittiin Suomen koiraystävällisintä kuntaa. Kilpailun voittajat julkaistaan Kuntamarkkinoilla Helsingissä keskiviikkona 13. syyskuuta klo 13 salissa B14.

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailu on osa Kennelliiton Koira kansalaisena -teemavuotta, jonka aikana Kennelliitto nostaa esille koiran roolia yhteiskunnassa ja sitä, millaisia palveluita koirat tarvitsevat.

Kuntien koiraystävällisyyttä arvioitiin kilpailussa monesta eri näkökulmasta. Peruspalvelut, jotka moni koiranomistaja luettelee koirapalveluista kysyttäessä, ovat koirille tarjolla olevat ulkoilureitit, koira-aitaukset ja roska-astiat, joihin koirien jätökset voi laittaa. Myös eläinlääkäripalvelut ja erilaiset koirien hyvinvointipalvelut ovat koiranomistajille tärkeitä. Aktiivit koiraharrastajat toivovat mahdollisuuksia varata käyttöön harrastuskenttiä ja muita sopivia tiloja.

Kunnan tarjoamien koirapalveluiden ja kunnassa sijaitsevien koirapalveluiden lisäksi Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailussa arvioitiin sitä, miten koiramyönteinen kunta yleisesti on, ja miten koirat ja koiraharrastus huomioidaan päätöksenteossa. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten kunta jakaa tietoa alueensa koirapalveluista.

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailun raatiin kuuluvat Kennelliiton Koira kansalaisena -teemavuoden vetäjä Jussi Liimatainen, yrittäjä Marko Björs, Kennelliiton kunniapuheenjohtaja Helena Suni ja kaupunki- ja palvelumuotoilun lehtori Sara Ikävalko.

 

Lisätiedot

Suomen Kennelliiton viestintäpäällikkö
Liisa Suoninen
liisa.suoninen@kennelliitto.fi
puh. 050 320 3897