Suomen Kennelliitto palkitsee tänä vuonna Suomen koiraystävällisimmät kunnat. Kilpailu on avoin kaikille kunnille. Kilpailun voittajat julkaistaan Kuntamarkkinoilla Helsingissä 13.–14. syyskuuta.

Taloustutkimuksen tämän vuoden helmikuussa julkaiseman arvion mukaan Suomessa on noin 800 000 koiraa. Joka viidennessä taloudessa on koira.

- Koirat ovat kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa, ja yhä enemmän kuin perheenjäseniä. Ne ovat mukana monessa, ja niistä halutaan pitää yhä paremmin huolta. Jopa asuinpaikka voidaan valita sen mukaan, miten koiraystävällinen asuinympäristö on, kertoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailu on osa Kennelliiton Koira kansalaisena -teemavuotta, jonka aikana liitto nostaa esille koiran roolia yhteiskunnassa ja sitä, millaisia palveluita koirat tarvitsevat.

Kunnan koiraystävällisyyttä arvioidaan kilpailussa monesta eri näkökulmasta

Peruspalvelut, jotka moni koiranomistaja luettelee koirapalveluista kysyttäessä, ovat koirille tarjolla olevat ulkoilureitit, koira-aitaukset ja roska-astiat, joihin koirien jätökset voi laittaa. Myös eläinlääkäripalvelut ja erilaiset koirien hyvinvointipalvelut ovat koiranomistajille tärkeitä. Aktiivit koiraharrastajat toivovat mahdollisuuksia varata käyttöön harrastuskenttiä ja muita sopivia tiloja.

Kunnan tarjoaminen koirapalveluiden ja kunnassa sijaitsevien koirapalveluiden lisäksi Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailussa arvioidaan sitä, miten koiramyönteinen kunta yleisesti on, ja miten koirat ja koiraharrastus huomioidaan päätöksenteossa. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten kunta jakaa tietoa alueensa koirapalveluista.

Kennelliiton Koira kansalaisena -teemavuoden vetäjä Jussi Liimatainen toivoo, että mahdollisimman moni kunta ilmoittautuisi mukaan kilpailuun.

- Koska kunnat ovat erilaisia, tulemme mahdollisuuksien mukaan palkitsemaan useamman kunnan. Kaikenkokoisten kuntien kannattaa siis ilmoittautua mukaan kilpailuun.

Kilpailussa palkitut voivat hyödyntää markkinoinnissaan Suomen koiraystävällisin kunta -saavutusta. Kennelliitto nostaa kuntaa ja sen toimintaa koirapalveluiden ja koiramyönteisyyden hyväksi esille myös omilla kanavillaan.

Kilpailuun voi ilmoittautua mukaan 7. elokuuta mennessä

Kunnan virallinen edustaja voi ilmoittaa kunnan mukaan kilpailuun vastaamalla tämän lomakkeen kysymyksiin 7.8.2023 mennessä. Kutsu kilpailuun lähetetään myös suoraan kunnille.

Kilpailuraati voi halutessaan vielä pyytää kilpailijoilta lisäselvityksiä. Raatiin kuuluvat Jussi Liimatainen, yrittäjä Marko Björs, Kennelliiton kunniapuheenjohtaja Helena Suni ja kaupunki- ja palvelumuotoilun lehtori Sara Ikävalko.

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailun tulokset julkaistaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä Helsingissä 13.–14. syyskuuta. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan, kun Kuntamarkkinoiden ohjelma on valmistunut.


Lisätiedot

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682

Suomen Kennelliiton Koira kansalaisena -teemavuoden vetäjä
Jussi Liimatainen
jussi.liimatainen@kennelliitto.fi
puh. 040 8339 285