Finska Kennelklubben belönar i år de mest hundvänliga kommunerna i Finland. Tävlingen är öppen för alla kommuner. Tävlingens vinnare tillkännages på Kommunmarknaden i Helsingfors den 13–14 september.

Enligt en uppskattning som publicerades av Taloustutkimus i februari i år finns det cirka 800 000 hundar i Finland. Var femte hushåll har en hund.

– Hundar är en integrerad del av det finländska samhället och betraktas allt mer som familjemedlemmar. De är involverade i många saker och man vill ta ännu bättre hand om dem. Till och med bostadsorten kan väljas utifrån hur hundvänlig boendemiljön är, berättar Esa Kukkonen, styrelseordförande i Finska Kennelklubben.

Tävlingen Finlands hundvänligaste kommun är en del av Finska Kennelklubbens temaår Hunden som medborgare, under vilket klubben lyfter fram hundens roll i samhället och vilka typer av tjänster hundarna behöver.

Kommunens hundvänligheten bedöms i tävlingen ur många olika perspektiv

De grundläggande tjänster som många hundägare listar när de blir tillfrågade om hundtjänster är de friluftsleder som finns tillgängliga för hundar, hundparker och soptunnor där hundens avföring kan kastas. Också veterinärtjänster och olika välfärdstjänster för hundar är viktiga för hundägarna. Aktiva hundhobbyister önskar möjligheter att reservera övningsplaner och andra lämpliga faciliteter.

Utöver de hundtjänster som kommunen erbjuder och som finns i kommunen bedöms i tävlingen hur hundvänlig kommunen är i allmänhet och hur hundar och hundintresset beaktas i beslutsfattandet. Uppmärksamhet kommer också att ägnas åt hur kommunen sprider information om hundtjänster inom sitt område.

Jussi Liimatainen, ledare för klubbens temaår Hunden som medborgare, önskar att så många kommuner som möjligt anmäler sig till tävlingen.

– Eftersom kommuner är olika ska vi, om möjligt, belöna flera kommuner. Det lönar sig därför för kommuner av alla storlekar att anmäla sig till tävlingen.

De kommuner som får pris i tävlingen kan använda utmärkelsen Finlands hundvänligaste kommun i sin marknadsföring. Kennelklubben lyfter även fram kommunen och dess verksamhet till förmån för hundtjänster och hundvänlighet i sina egna kanaler.

Kommunerna kan anmäla sig till tävlingen senast den 7 augusti

Kommunens officiella representant kan anmäla kommunen till tävlingen genom att besvara frågorna i detta formulär senast den 7 augusti 2023. En inbjudan till tävlingen skickas också direkt till kommunerna.

Vid behov kan tävlingsjuryn ännu begära ytterligare förklaringar av deltagarna. I tävlingsjuryn medverkar Jussi Liimatainen, företagaren Marko Björs, Kennelklubbens hedersordförande Helena Suni och lektorn i stads- och servicedesign Sara Ikävalko.

Resultaten av tävlingen Finlands hundvänligaste kommun publiceras i samband med Kommunmarknaden i Helsingfors den 13–14 september. En noggrannare tidpunkt meddelas när Kommunmarknadens program är klart.


Mer information

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 548 2682

Ledare för Finska Kennelklubbens temaår Hunden som medborgare
Jussi Liimatainen
jussi.liimatainen@kennelliitto.fi
tfn 040 8339 285