Koronapandemiatilanteen takia pentueen rekisteröinnin ehtona olevissa kävelytesteissä ja luonteen arvioinneissa on käytössä kesäkuun loppuun saakka poikkeusehdot.

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että pentueen rekisteröinnin ehtona olevien Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn vaatimusten soveltamisessa on toistaiseksi käytössä poikkeusehdot käyttäytymisen arviointien ja lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin osalta.

Jos suunnitellun pentueen jommaltakummalta tai molemmilta vanhemmilta puuttuu astutushetkellä rekisteröinnin ehdot täyttävä tulos, voidaan pentue rekisteröidä FI-rekisteriin tai sen liitännäisrekisteriin (ER-rekisteri) normaalilla rekisteröintimaksulla. Puuttuva tulos on hankittava koronapandemiatilanne huomioon ottaen niin pian kuin mahdollista.

Jotta voidaan varmistaa, että suunnitellut yhdistelmät ovat rekisteröintikelpoisia tällä poikkeusmenettelyllä, tulee suunnitellusta yhdistelmästä lähettää ilmoitus Kennelliittoon osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi.

Poikkeusehdot päättyvät 30.6.2022. Poikkeuskäytännön aikana puuttumaan jäänyt tulos on toimitettava Kennelliittoon niin pian kuin mahdollista koronatilanne ja viranomaisten määräykset huomioiden, kuitenkin viimeistään 31.12.2022 mennessä. Tämän jälkeen pentue, jonka vanhemmalta vaadittava tulos puuttuu, siirretään EJ-rekisteriin.

Lisätiedot

Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431

jalostusposti@kennelliitto.fi