På gångtester och mentalitetsbedömningar som krävs vid valpkullsregistrering tillämpas undantagsvillkor till slutet av juni på grund av pandemiläget.

Kennelklubbens styrelse har beslutat att undantagsvillkor gäller tills vidare vid tillämpningen av kraven för valpkullsregistrering i Programmet för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar, dvs. PEVISA. Undantagsvillkoren gäller för kraven på mentalitetsbedömning och kortnosade hundrasers gångtester.

Om någondera föräldern eller båda föräldrarna av den planerade valpkullen vid tidpunkten för parning saknar ett resultat som uppfyller kraven för registrering, kan valpkullen registreras i FI-registret eller dess tilläggsregister (EJ-registret) med normal registreringsavgift. Resultatet som saknas bör skaffas så fort som möjligt, med beaktande av pandemiläget.

En anmälan om den planerade kombinationen bör tillställas Kennelklubben till adressen jalostusposti@kennelliitto.fi i syfte att säkerställa att planerade kombinationer är registreringsdugliga då undantagsförfarandet tillämpas.

Undantagsvillkoren upphör att gälla 30.6.2022. Ett resultat som saknats vid tillämpning av undantagsförfarandet ska tillställas Kennelklubben snarast möjligt, med beaktande av coronaläget och myndighetsföreskrifter, dock senast 31.12.2022. Om föräldern efter det fortfarande saknar resultatet som krävs, överförs valpkullen till EJ-registret.

För mera information

Ordförande för avelsvetenskapliga kommittén
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
tfn 044 218 4431

jalostusposti@kennelliitto.fi