Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 21.11.2020 Palveluskoiraliiton valmisteleman kansallisen pelastuskoirakokeen (PEKO-T) ohjeen. Ohje tulee voimaan 1.1.2021.

Uudessa ohjeessa kansallisessa pelastuskoirakokeessa on päivitetty muun muassa kokeen eri osasuoritusten vaatimustasoa jälkiosuuden matkojen pituuden ja henkilöetsinnän etsittävien henkilöiden lukumäärän osalta, koiran arvostelua sekä ohjeita kokeen järjestämisestä ja edellytyksiä kokeeseen osallistuvan koiran varusteista.

Ohjeeseen lisättiin kirjaus siitä, miten kokeen osasuorituksen voi uusia sekä kuvaukset siitä, miten koiran tulee toimia ja käyttäytyä eri koetilanteissa.

Hyväksytty koetulos on edellytyksenä pelastuskoirakon viranomaiskäytön Virta-käyttöönottotarkastukseen pääsemiseen ja sen voimassa pitämiseen. Koetulos on voimassa kaksi vuotta suorituspäivästä laskien.

Lisätiedot + ohje > Palveluskoiraliitto