Kansainvälisen kenneljärjestö FCI:n ylimääräinen yleiskokous hyväksyi yksimielisesti järjestölle uudet säännöt Brysselissä 15.8.2018. Uusilla säännöillä jämäköitetään FCI:n toimintaa muun muassa asettamalla järjestön jäseneksi hyväksymiselle enemmän ehtoja, ja myös luomalla toimintatapoja siihen, miten sääntöjen noudattamattomuuteen tulee suhtautua.

Kokouksessa tehtiin sääntöesitykseen paljon muutoksia ja pykälämäärä kasvoi. Pykäläjärjestystä myös muutettiin selkeämmäksi. Sääntöihin otettiin mukaan uusia alueita, kuten rangaistusmahdollisuudet eriasteisista rikkomuksista. Monia asioita selvennettiin, kuten esimerkiksi tekemällä sääntöihin lisäys siitä, miten henkilö vapautetaan luottamustehtävästä kesken kauden. Sääntöihin lisättiin luettelo ”termien selityksistä”, jollaista niissä ei ole aiemmin ollut.

Säännöt tulevat voimaan, kun ne ovat saaneet lainvoiman. Tähän mennee kolmisen kuukautta.

Suomesta Brysselissä mukana olleet FCI:n hallituksen jäsen Kari Järvinen, FCI:n Euroopan osaston hallituksen jäsen Eeva Anttinen, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen ja toiminnanjohtaja Markku Mähönen iloitsevat kokouksen lopputuloksesta.

– Nyt saatiin päätökseen prosessi, joka alkoi Euroopan osaston kokouksessa syksyllä 2015. Siellä tehdyn päätöksen perusteella FCI:n puheenjohtaja nimitti kahdeksanhenkisen työryhmän valmistelemaan sääntömuutosta. Työ aloitettiin vuoden 2016 alussa ja saatiin päätökseen keväällä 2017. Syksyn 2017 yleiskokouksessa Leipzigissa sääntömuutos oli asialistalla, mutta käsittely jäi kesken pitkäksi venyneiden keskusteluiden jälkeen. Aika loppui. Siksi hallitus päätti kutsua ylimääräisen yleiskokouksen Brysseliin 14–15.8.2018, kertoo Eeva Anttinen.

– Kun säännöt nyt yksimielisesti hyväksyttiin 62 jäsenen äänin, pitkä prosessi on saatu päätökseen ja meillä on ajan tasalla olevat säännöt kansainväliselle kattojärjestöllemme. Yhtenä työryhmän jäsenenä olen todella tyytyväinen.

Vuonna 1911 perustetulla FCI:llä on tärkeä merkitys rotukoirien kasvatuksen, käyttöominaisuuksien ja rodunomaisen käytön sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kansainvälisesti. FCI:ssä on 94 jäsenmaata. Suomi on liittynyt FCI:n jäseneksi vuonna 1935.

Lue lisää FCI:n toiminnasta täältä tai FCI:n sivuilta.

FCI allekirjoitus

FCI:n hallituksen puheenjohtaja Rafael De Santiago vahvisti uudet säännöt allekirjoituksellaan. Kuvassa vasemmalla notaari ja oikealla FCI:n pääsihteeri Yves de Clercq.
Kuva: Harri Lehkonen

Eeva ja Harri Amsterdamissa

Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja, FCI:n Euroopan osaston hallituksen jäsen Eeva Anttinen ja Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen iloitsivat suomalaisten menestyksestä Amsterdamin Maailman Voittaja -näyttelyssä, jota he seurasivat ennen FCI:n sääntökokoukseen osallistumista.

Voit olla kiinnostunut myös näistä

FCI logo
Fédération Cynologique Internationale (FCI) Lue lisää