Vuonna 2021 Euroopan unionin jäsenmaissa tuli voimaan säännökset eläimiltä kerättyjen sukusolujen ja alkioiden viennistä ja tuonnista, joiden tarkoituksena oli estää eläintautien leviäminen. Säännösten mukaan virkaeläinlääkärin tuli sertifioida eläimestä kerätty sperma ennen kuin se voitiin lähettää eteenpäin.

Suomen Kennelliitto nosti vuonna 2021 FCI:n Euroopan osastossa esille huolen näiden säännösten vaikutuksesta koiranjalostukseen. FCI:n Euroopan osasto lähestyi yhdessä eläinlääkärien yhteisö EVSSAR:in kanssa kirjeellä Euroopan komission eläinten terveyden hyvinvoinnin osastoa syyskuussa 2021.

Kirjeessä todettiin, että kun uusia säännöksiä alettiin suunnitella, oli tiedossa, että niitä sovelletaan ainoastaan tuotantoeläinten sperman vientiin ja tuontiin. Valmiisiin säännöksiin oli kuitenkin sisällytetty myös koirat ja kissat. Kirjeessä esitettiin myös huoli siitä, että uudet säännökset vaikeuttaisivat huomattavasti koirien ja kissojen jalostusta.

FCI:n Euroopan osasto on yhdessä muiden tahojen kanssa työskennellyt yli kahden vuoden ajan voimaan tulleiden säännösten kumoamiseksi.

Huhtikuussa 2023 FCI tiedotti, että säännökset sperman kuljettamisesta EU:n jäsenmaiden välillä on kumottu 9.4.2023 alkaen. Säännökset vaikeuttivat huomattavasti sperman kuljettamista EU:n jäsenmaiden välillä. Sperman vienti ja tuonti on lähes pysähtynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Säännöksen kumoaminen tarkoittaa sitä, että virkaeläinlääkärin suorittamaa sperman sertifiointia ei enää tarvita. Yksittäisten EU-maiden on nyt laadittava omat säännöksensä sperman kuljetuksen säätelyyn.

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilta.