Jos pennunostaja epäilee, että Suomen Kennelliittoon rekisteröidyn koiranpennun taustassa tai pennun kasvattajan toiminnassa on epäselvyyksiä, kannattaa hänen aina tehdä kirjallinen ilmoitus Kennelliittoon.

Suomen Kennelliittoon rekisteröidään vuosittain yli 43 000 koiranpentua. Lähtökohtaisesti suomalaiset koirankasvattajat toimivat vastuullisesti koiran hyvinvointia kunnioittaen, Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita sekä hyvää kauppatapaa noudattaen. Jos kuitenkin tulee eteen tilanne, jossa on syytä epäillä kasvattajan rikkoneen Kennelliiton sääntöjä, kannattaa pennunostajan tehdä tästä kirjallinen ilmoitus Kennelliittoon.

- Eläinten hyvinvointi on meille tärkeää, emmekä missään nimessä hyväksy sitä, että kasvattaja ei sitoudu noudattamaan kasvattajatoimintaa ohjaavia sääntöjämme ja ohjeitamme. Käsittelemme kaikki meille tehdyt ilmoitukset epäillyistä sääntörikkomuksista, toteaa Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Molli Nyman.

Hän muistuttaa, että ilmoitus Kennelliittoon on aina tehtävä kirjallisesti ja ilmoittajan nimellä. Asioita ei voida ottaa käsittelyyn pelkkien huhupuheiden tai julkisuudessa olleiden uutisten pohjalta. 

Kaikki ilmoitukset käsitellään saman prosessin mukaisesti

Ilmoitukseen kannattaa kirjata mahdollisimman selkeästi, mitä on tapahtunut, missä ja milloin. Ilmoitukseen voi myös liittää mukaan selventäviä asiakirjoja. Allekirjoitettu ilmoitus lähetetään Kennelliiton hallituksen alaiselle kasvattajatoimikunnalle. Tarkempaa tietoa siitä, miten ilmoitus sääntörikkomuksista tehdään Kennelliitolle, löytyy täältä.

Nyman muistuttaa, että ilmoituksen käsittelyprosessi voi viedä aikaa, eikä Kennelliitto voi antaa yksittäisiä henkilöitä koskevista asioista mitään tietoa ulkopuolisille. Sitä, onko jotain henkilöä koskeva prosessi käynnissä, ei voida myöntää eikä vahvistaa.

Kun toimikunta saa ilmoituksen käsiteltäväkseen, se pyytää ilmoituksen kohteelta kirjallisen vastineen, jonka toimittamiselle annetaan määräaika. Tämän jälkeen toimikunta käsittelee asian ilmoituksen, vastineen ja muiden mahdollisten asiakirjojen perusteella ja esittää edelleen Kennelliiton hallitukselle, miten asiassa tulisi menetellä. Kennelliiton hallitus voi antaa asiassa Kennelliiton sääntöjen mukaisen seuraamuksen tai ilmoittaa asian Kennelliiton eettisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kasvattaja voi saada Kennelliiton sääntöjen rikkomisesta seuraamuksena huomautuksen tai, jos rikkomukset ovat toistuvia, varoituksen. Lisäseuraamuksina voidaan antaa osallistumiskielto näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin, toimintakielto Kennelliiton luottamustehtävässä tai rekisteröintikielto. Jos varoituksen antamiseen liittyviin rikkomuksiin ei sisälly lieventäviä seikkoja, voidaan hänet erottaa Kennelliiton jäsenyydestä joko määräaikaisesti tai pysyvästi, jos hän on liiton jäsen.

Kennelliitto ei ole viranomainen

Jos kasvattaja ei ole laatinut kirjallista kauppa- tai sijoitussopimusta, voi Kennelliiton hallitus antaa hänelle mahdollisuuden korjata toimintaansa antamalla hänelle muistutuksen. Jos hän ei muuta toimintatapojaan, ja Kennelliitto saa käsiteltäväkseen uusia ilmoituksia liiton sääntörikkomuksista, kovenevat seuraamukset ja hallitus voi ilmoittaa asian eettiseen lautakuntaan.

Kennelliitto ei ole juridisesti koiran kauppaan tai sijoittamiseen liittyvien sopimusriitojen osapuoli. Kahdenväliset sopimusriidat käsitellään tuomioistuimissa, eli Kennelliitto ei voi ottaa niihin kantaa.

Nyman painottaa, että Kennelliitto ei myöskään ole viranomainen. Liitto voi seuraamuksista päättäessään arvioida ainoastaan jäsentensä toimintaa suhteessa sääntöihinsä. Kennelliitto ei voi kieltää ketään kasvattamasta koiria, joita ei rekisteröidä Kennelliittoon, eikä liitto voi antaa kenellekään eläintenpitokieltoa.

- Vaikka me antaisimme epäeettisesti toimivalle henkilölle kaikki sääntöjemme mahdollistamat seuraukset, voi hän silti jatkaa tämänkin jälkeen toimintaansa Kennelliiton ulkopuolella. Tämän vuoksi eläinten hyvinvointia koskevista epäilyistä tai rikosepäilyistä on aina tehtävä ilmoitus viranomaiselle, hän neuvoo.

Eläinten hyvinvointia valvovia viranomaisia ovat kunnaneläinlääkäri (valvontaeläinlääkäri), Ruokavirasto ja aluehallintovirasto, poliisi ja tulli. Viranomaiset eivät tiedota Kennelliitolle meneillään olevista tutkinnoistaan.


Lisätiedot

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja
Molli Nyman
molli.nyman@kennelliitto.fi
puh. 044 712 3534

 

Kuva: iStock