FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) hallitus on FCI:n tieteellisen toimikunnan esityksestä tunnustanut Continental bulldogin viralliseksi roduksi kokouksessaan 30.3.2022. Continental bulldog on tunnustettu viralliseksi roduksi väliaikaisesti. Rodun lopullinen hyväksyntä voidaan tehdä, kun rodussa on tehty seurantaa terveyden osalta.

Continental bulldog lisättiin FCI:n roturyhmään 2 (Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat). Continental bulldog on sileäkarvainen, keskikokoinen, aktiivinen ja voimakas rotu. Luonteeltaan se on tarkkaavainen, itsevarma ja ystävällinen.

FCI:n tieteellinen toimikunta kerää rodun terveystietoja kolmen vuoden välein niistä maista, joissa rekisteröinti ylittää 100 koiraa vuodessa, kunnes rotu on virallisesti tunnustettu. FCI:n tieteellinen toimikunta kehottaa rodun kasvattajia, harrastajia ja tuomareita puutumaan brakykefaalisiin piirteisiin välittömästi.

FCI:n tieteellinen toimikunta noudattaa viiden kohdan seurantaohjelmaa, josta toimitetaan seurantaraportti tieteelliselle toimikunnalle kolmen vuoden välein:

  • rekisteröintimääristä
  • tilastoa kuono/kallo- suhteesta BOAS-arvion kanssa (Cambridgen yliopiston protokollan mukaisesti)
  • HD/ED seurantaa vähintään 60-100 koirasta, sisältäen röntgenkuvat
  • tietoa keskimääräisestä eliniästä ja mahdollisista kuolinsyistä
  • tilastoa astutuksista/synnytyksistä ja keisarinleikkauksista

On myös erittäin suositeltavaa, että koirille tehdään DVL-2 mutaation osalta DNA-testi. Kahta kantajaa ei tulisi yhdistää.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 5.5. 2022, että rodulle laaditaan JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) Kennelliiton toimesta.

Kennelliiton hallitus hyväksyi seuraavan PEVISA-ohjelman continental bulldogille ajalle 1.7.2022-31.12.2025:

Koirilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva lonkkanivel- ja kyynärniveldysplasialausunto. Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. D-lonkkaisen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Kyynärnivelen rajana on aste 1. Koirilla tulee olla hyväksytty kävelytesti (lyhytkalloisten koirien rasitustesti) ja/tai BOAS-arvio.

Hallitus valtuutti Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan lisäämään DVL2-geenitestin rodun PEVISA-ohjelmaan.

 

Lisätiedot:

jalostusposti@kennelliitto.fi