Koirien jalostusarvoa ennustavia, niin sanottuja BLUP-indeksejä ei poikkeuksellisesti päivitetty syyskuussa. Siihen saakka, kunnes indeksit päivitetään uudelleen, käytetään indeksiarvoina elokuun tietoja. Päivitysten puuttuminen ei vaikuta koirien rekisteröintiehtoihin.

Koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön BLUP-indeksit päivitetään Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. BLUP-indeksejä lasketaan Kennelliitossa myös kyynärnivelen kasvuhäiriöstä sekä bokserien spondyloosista.

Niillä roduilla, joilla indeksi on mukana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamiseen tarkoitetussa PEVISA-ohjelmassa, indeksit päivitetään joka kuukausi, muiden rotujen indeksit taas joka toinen kuukausi. Normaalisti päivitys tehdään aina kuun viimeisellä viikolla.

Lisätiedot

Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431